Gặp gỡ sinh viên tiêu biểu Khoa CNTT - Nguyễn Thị Quỳnh (64DCTH01)