Khai mạc kỳ thi tuyển Viên chức năm 2020


Khai mạc kỳ thi tuyển Viên chức năm 2020

Ngày 22/7/2020, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.

Toàn cảnh Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

Đến dự lễ Khai mạc, có PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng thi; TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban giám sát kỳ thi; TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi; TS. Nguyễn Văn Lâm - Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Ban coi thi; cùng các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trong Trường, toàn thể các đồng chí trong Hội đồng thi tuyển Viên chức, Ban Giám sát, Ban Coi thi, Tổ giúp việc và 57 thí sinh tham dự kỳ thi.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi

Thay mặt Hội đồng thi, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng thi cho biết chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển chiến lược của Trường Đại học Công nghệ GTVT, thực hiện kế hoạch của Bộ GTVT đến nay có 57 thí sinh đủ điều kiện dự thi, có nhiều vị trí tuyển dụng có tính cạnh tranh cao, đây là cơ hội tốt để giúp Nhà trường lựa chọn, tuyển chọn được những người giỏi vào làm việc tại Trường nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Nhà trường trong thời gian tới. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai tốt nhất hướng tới mục tiêu đảm bảo các yêu cầu của kỳ thi, công bằng, minh bạch, khách quan và an toàn. Chủ tịch Hồi đồng thi đề nghị các thành viên Hội đồng thi, các Ban giúp việc thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, quy chế của kỳ thi; các thí sinh chấp hành nội dung quy chế thi, bình tĩnh, tự tin và làm bài đạt kết quả cao nhất.

PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ Khai mạc kỳ thi

TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trưởng phòng TCCB, Phó Chủ tịch Hội đồng thi công bố các Quyết định tại kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

Tại buổi Lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức, Ban tổ chức buổi Lễ đã công bố các Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020, Ban coi thi, Ban giám sát, Tiểu ban an ninh; Phổ biến Kế hoạch thi; phổ biến quy chế thi và nội quy thi.

Buổi Lễ khai mạc thi tuyển viên chức năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp trước khi các thí sinh chính thức bước vào đợt thi vòng 1 với các nội dung thi đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Chúc các ứng viên bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Nhà trường, những thí sinh trúng tuyển sẽ là nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao bổ sung cho các đơn vị trong toàn Trường.

Trường Đại học Công nghệ GTVT