Khởi động Chương trình thí điểm xe điện chia sẻ phục vụ kết nối đầu - cuối cho phương tiện giao thông công cộng đầu tiên tại Hà Nội


Khởi động Chương trình thí điểm xe điện chia sẻ phục vụ kết nối đầu - cuối cho phương tiện giao thông công cộng đầu tiên tại Hà Nội

Hội nghị khởi động Chương trình thí điểm xe điện chia sẻ phục vụ kết nối đầu - cuối cho phương tiện giao thông công cộng thuộc Dự án hợp tác quốc tế “Tích hợp các giải pháp di chuyển bằng điện tại các đô thị trong bối cảnh Thỏa thuận Paris, các Mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự đô thị mới” (SOLUTIONSplus) do Trường Đại học Công nghệ GTVT thực hiện dưới sự tài trợ của Ủy Ban Châu Âu.

Ngày 3/7/2020, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải hợp tác với Uỷ ban Châu Âu tổ chức Hội nghị trực tuyến khởi động Chương trình thí điểm thuộc Dự án hợp tác quốc tế “Tích hợp các giải pháp di chuyển bằng điện tại các đô thị trong bối cảnh Thỏa thuận Paris, các Mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự đô thị mới” (gọi tắt là Dự án SOLUTIONSplus).

Tham dự Hội nghị Khởi động, về phía Uỷ ban Châu Âu có TS. Oliver Lah, Thư ký Sáng kiến xe điện đô thị UEMI - Điều phối Dự án; về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có PGS. TS. Đào Văn Đông – Hiệu trưởng, PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm – Phó hiệu trưởng và các cán bộ, giảng viên tham gia triển khai Dự án. Hội nghị còn nhận được sự quan tâm tham gia của hơn 140 người từ các cơ quan chính phủ, các thành phố, trường đại học, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại các nước thuộc khu vực Châu Âu, Châu Mỹ La Tinh, Châu Phi và Châu Á.

PGS.TS. Đào Văn Đông phát biểu chào mừng tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Đào Văn Đông đánh giá Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện môi trường tại các đô thị thông qua các giải pháp sử dụng phương tiện giao thông thân thiện môi trường. Tại thành phố Hà Nội, dự án có ý nghĩa tiên phong trong việc đưa mô hình xe điện chia sẻ vào sử dụng tại Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng không khí, nâng cao nhận thức của người dân và hướng tới giao thông xanh, không khói bụi thông qua chuyển đổi sử dụng phương tiện xe điện.

PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhóm nghiên cứu gồm 44 đối tác quốc tế và Trường Đại học Công nghệ GTVT đã đề xuất và được Ủy Ban Châu Âu phê duyệt tài trợ cho Dự án SOLUTIONSplus nhằm triển khai thí điểm các giải pháp sử dụng xe điện, thân thiện môi trường ở 9 thành phố tại Châu Á, Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án tại Việt Nam, trong đó đề xuất triển khai thí điểm hệ thống xe điện chia sẻ phục vụ kết nối đầu – cuối cho phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Dự án sẽ được triển khai trong 4 năm, từ tháng 01 năm 2020.

Thông tin chi tiết về Dự án, xin xem tại: http://www.solutionsplus.eu/