Lịch công tác tuần 14 năm 2017 (từ 03/4/2017 đến 09/4/2017)


Lịch công tác tuần 14 năm 2017 (từ 03/4/2017 đến 09/4/2017)

  • 31/03/2017 16:03
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 14 THEO NĂM 2017
TUẦN 35 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
03/4

Sáng
8h00

Nội dung: Tổ chức tuyển sinh cho Hiệp hội 113 Viện đại học công nghệ của Cộng hòa Pháp (ADIUT).
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Trinh, B Hiền, Ô Khánh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Sáng
10h30
Nội dung: Tiếp và làm việc với Đại học Gannon - Hoa Kỳ.
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT)
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, nhà H1.
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
04/4

Sáng
8h00

Nội dung: Dự họp Hội đồng.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

Chủ tịch HĐ
Sáng
8h00

Nội dung: Tiếp đoàn Ban chỉ huy quân sự Q. Thanh Xuân về khảo sát, phúc tra công tác Quốc phòng quân sự địa phương.
Thành phần: Các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự Trường; mời Ô Lâm (Đào tạo); B Thu (TCCB); Ô Ngọc (HCQT); Ô Ánh (ĐTN).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT
Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

 

 

Thứ Tư
05/4

Sáng
8h00

Nội dung: Dự họp giao ban Bộ GTVT quý I/2017.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường Nhà D, Bộ GTVT.

Bộ trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc và ký thỏa thuận hợp tác với Công ty CP đầu tư xây dựng BMT.
Thành phần: PHT Khiêm; Ô Hùng (CT HĐT); Ô Lâm (Đào tạo), Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT);  Lãnh đạo khoa Công trình, Trưởng các Bộ môn: Đường, Kết cấu - Vật liệu; TS. Lâm, TS. Hưng, TS. Khương, Ô Tân (Cty UTT), TS Lân (Nhóm NCM).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
06/4

Sáng

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (cả ngày)

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
07/4

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Phòng KHCN-HTQT về các hoạt động của Phòng.
Thành phần:
PHT Khiêm, CBVC Phòng KHCN-HTQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Đại học Calsouthern – Hoa Kỳ.
Thành phần: Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT
Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Bảy
08/4

Sáng

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Lào Cai đến ngày 10/4.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh.
Địa điểm: Tỉnh Lào Cai . 

Chủ tịch Hội đồng tuyển​ sinh

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan