Lịch công tác tuần 16 năm 2017 (từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)


Lịch công tác tuần 16 năm 2017 (từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)

  • 15/04/2017 19:04
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 16 THEO NĂM 2017
TUẦN 37 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
17/4

Sáng
8h30

Nội dung: Hội thảo chuyên đề “Kết cấu liên hợp và vật liệu mới cho phát triển bền vững” và ra mắt nhón NCM “Tính toán kết cấu hiệu năng cao”(Chương trình Hội thảo).
Thành phần: các PHT; Ô Trinh, Ô Hiếu, B Hiền (KHCN-HTQT); lãnh đạo Khoa Công trình; thành viên nhóm NCM “Tính toàn kết cấu hiệu năng cao”; các GS, PGS, TS; các giảng viên Bộ môn Kết cấu vật liệu, Xây dựng dân dụng, Cầu - Hầm, Cầu đường sắt; các giảng viên, sinh viên (không có giờ lên lớp).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp triển khai công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Công trình, Cơ khí, CNTT, KTVT.
Thành phần: Trưởng phòng ĐT, HCQT, TCCB, Công tác HSSV; Trưởng các khoa CT, CK, CNTT, KTVT; Ban thư ký; Trưởng các Nhóm chuyên trách (Theo Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT số 985, 986, 987, 988 ngày 31/3/2017)
1. Hội đồng TĐG cơ khí;
2. Hội đồng TĐG CNTT;
3. Hội đồng TĐG Công trình;
4.Hội đồng TĐG Kinh tế - vận tải.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 – Nhà H3. 

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
15h30
Nội dung: Họp triển khai giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, Quản lý xây dựng.
Thành phần: Phòng Đào tạo SĐH, Tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo ngành:
1.Quản lý kinh tế,
2.
Quản lý xây dựng.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.
PHT Nguyễn
Hoàng Long

Thứ Ba
18/4

Sáng
9h00

Nội dung: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, các Phó HT.
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà D, Bộ GTVT.

Bộ trưởng
Bộ GTVT

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Họp sắp xếp cơ cấu lại nhân sự để tinh giản biên chế (Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: BGH; Ô Bình (Chủ tịch Công đoàn), Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), Ô Ánh (Bí thư ĐTN); Ô Long, Ô Tình, Ô Đức (CSĐT Thái Nguyên), Ô Sơn, Ô Dậu (CSĐT Vĩnh Phúc), Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm.  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 cơ sở đào tạo. 

Hiệu trưởng
Chiều

Đi công tác theo Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các Trường ĐH, CĐ Hà Nội (đến hết ngày 20/4/2017).

Hiệu trưởng

Thứ Tư
19/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
20/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
21/4

Sáng
8h00
(mới)

Nội dung: Dự họp về tình hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực GTVT và góp ý cho dự thảo Luật chuyển giao công nghệ.
Thành phần: Hiệu trưởng
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà D, Bộ GTVT

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông

Chiều
13h30

Nội dung: Dự Hội nghị với Sở GDĐT Vĩnh Phúc. 
Thành phần: HT, PHT Long, Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Sơn (ĐT).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 – Nhà Điều hành Cơ sở ĐT Vĩnh Phúc.

GĐ Sở GDĐT
Vĩnh Phúc

Thứ Bảy
22/4

Sáng
7h00
(mới)

Nội dung: Khai mạc Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khóa 63 Đại học chính quy - Khoa Công trình.
Thành phần: PHT Long, Ô Lâm (ĐT), Ô Thế Anh (ĐBCL), Ô Quang (CTHSSV), Lãnh đạo Khoa Công trình, Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp và các sinh viên K63 Khoa Công trình. 
Địa điểm: Hội trường Tầng 4 - Thư viện.
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại các tiểu ban từ 7h30 (cả ngày thứ 7, chủ nhật)

Hiệu trưởng
Chiều

 

 

Chủ Nhật
23/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan