Lịch công tác tuần 23 năm 2017 (từ 05/6/2017 đến 11/6/2017)


Lịch công tác tuần 23 năm 2017 (từ 05/6/2017 đến 11/6/2017)

  • 03/06/2017 17:06
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 23 THEO NĂM 2017
TUẦN 44 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
05/6

Sáng

 

 

Chiều
14h30

(Họp trực tuyến)

Nội dung: Làm việc với Thư viện về các nội dung công tác của đơn vị. (TT CNTT chuẩn bị kỹ thuật ở 3 đầu cầu).
Thành phần: Các PHT, Ô Lâm, Ô Tuấn (ĐT), Ô Dậu (HCQT), cán bộ và nhân viên Thư viện (trừ người trực theo quy định).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

 Hiệu trưởng

Thứ Ba
06/6

Sáng
(Cả ngày)

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Vĩnh Phúc.
Thành phần: Ô Hùng, Ô Toàn (Tại chức); Ô Tuấn (KHCN).

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

 

 

Thứ Tư
07/6

Sáng
8h30

Nội dung: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ, mã số: DT164006.
Thành phần: Theo Quyết định thành lập Hội đồng.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng-
PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Tổ rà soát hồ sơ viên chức.
Thành phần: Các đồng chí trong Tổ rà soát hồ sơ viên chức. (danh sách kèm theo)
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Năm
08/6

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Họp giao tài sản cho Khoa Công trình. (Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để giao tài sản theo quy định).
Thành phần: Ô Ngọc (HCQT), B Thuỷ (TCKT), B Hương (Khoa CT), Ô Hiếu (KHCN), Ô Hà, B Yến (PTN), Ô Hưng (BMTNCT). 
Địa điểm:  Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với Tổ chức Pyxera Global và Công ty 3M (Mỹ).
Thành phần: B Hiền, B Vân (Phòng KHCN-HTQT), Ô Toàn (Tại chức), B Hương, Ô Hoàng Anh, PGS. Thủy, TS. Khương, TS. Yến (Khoa Công trình).
Địa điểm:  Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Thứ Sáu
09/6

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp. (Phòng CTSV chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung).
Thành phần: BGH, HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; Trưởng các Khoa, Bộ môn GDQP-AN, GDTC, TT CNCK; Trưởng các Phòng ĐT, SĐH, KT&ĐBCL, KHCN-HTQT, HCQT, CTSV, Ttra, TCKT, Thư viện; Ô Sơn (VP), Ô Long (TN); các CBGV quan tâm cùng dự.
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

 Hiệu trưởng

Sáng
9h00

Nội dung: 
- Đối với cán bộ coi thi: Tập huấn nghiệp vụ.
- Đối với thí sinh dự thi: Nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh Cao học và nhận thẻ dự thi.
Thành phần: Cán bộ coi thi và thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học đợt 1/2017.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Thư viện.

Phòng Đào tạo Sau đại học

Thứ Bảy
10/6

Sáng
(Cả ngày)

Nội dung: Thi tuyển Sau đại học Đợt 1 năm 2017.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS
Chiều

 

 

Chủ Nhật
11/6

Sáng

Nội dung: Thi tuyển Sau đại học Đợt 1 năm 2017.
Thành phần: Hội đồng tuyển sinh và các cán bộ coi thi.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Chủ tịch HĐTS

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan