Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (từ 13/8/2018 đến 19/8/2018)

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Lịch công tác tuần 33 năm 2018 (từ 13/8/2018 đến 19/8/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 33 THEO NĂM 2018
TUẦN 02 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
13/8

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp đón sinh viên Khóa 69.
Thành phần: Các PHT, Ô Lâm, B Hạnh, Ô Minh, Ô Dũng (ĐT), B Thủy (TCKT), Ô Ngọc, Ô Ánh (HCQT), Ô Ánh (ĐTN), Ô An (SĐH), Ô Quang (CTSV), Ô Trinh (KCN-HTQT), Ô Quang Anh (K Cơ Khí), B Lê (KTVT), B Hương (K Công trình), Ô Thanh, Ô Tùng (CNTT), Ô Kỷ (QPAN), Ô Long (Bộ môn GDTC).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Ban tuyển sinh

Thứ Ba
14/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
15/8

Sáng
8h30

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
16/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
17/8

Sáng
6h30

Nội dung: Đón sinh viên Khóa 69 nhập học (đến hết ngày 19/8).
Thành phần: Ban Giám hiệu, các Phòng ĐT, TCKT, CTSV, KTĐBCL, HCQT; KHCN-HTQT, TT CNTT; Y tế; Các Khoa Công trình, Cơ khí, KTVT, CNTT, ĐTTC; Bộ môn GDQP-AN, Bộ môn GDTC; ĐTN-HSV.
Địa điểm: 3 cơ sở đào tạo.
Ghi chú: Bộ phận kỹ thuật có mặt từ 6h00

Ban tuyển sinh

Chiều

 

 

Thứ Bảy
18/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
19/8

Sáng

 

 

Chiều

14h00

Nội dung: Dự Lễ công bố Sáng kiến mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Hà Nội.

Bộ KHĐT