Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ GTVT