Thông báo
Thông báo
Thông báo Nhập dữ liệu hồ sơ HSSV

Thông báo Nhập dữ liệu hồ sơ HSSV

Thực hiện Quy định về quản lý hồ sơ HSSV của Bộ GD&ĐT, của Trường Đại học Công nghệ GTVT, phòng Công tác HSSV đã triển khai \"Chương trình sinh viên tự nhập thông tin cá nhân\" trên phần mềm quản lý đào tạo CMC.