Thông báo
Thông báo
Mời dự Hội thảo Tư vấn du học Pháp năm 2017

Mời dự Hội thảo Tư vấn du học Pháp năm 2017

Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Công nghệ GTVT và Hiệp hội 112 Viện Đại Học Công Nghệ của Cộng hòa Pháp (ADIUT) đã ký biên bản hợp tác, qua đó trở thành đại diện duy nhất tại Việt Nam làm công tác tuyển sinh du học Pháp cho...