Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 Skip to main content
Website đang chạy thử nghiệm phiên bản mới. Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua email: trungtamcntt@utt.edu.vn


Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

1. Thời gian tổ chức

- Tại Hà Nội: Từ 8h00 đến 9h30 ngày 14/9/2018

- Tại Vĩnh Phúc và Thái Nguyên: Từ 14h30 đến 16h00 ngày 14/9/2018

2.  Thành phần tham dự

- Tại Hà Nội:

+ Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Hội đồng Trường; Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm, thư viện; Trưởng, Phó các phòng, ban, khoa, bộ môn; cán sự quản sinh và tất cả giảng viên (không có giờ lên lớp trùng với Lễ khai giảng).

+ Sinh viên: Khóa 65, 66, 67, 68 (bao gồm cả các lớp đào tạo liên thông) cử Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn và những sinh viên nghèo vượt khó được các doanh nghiệp tặng học bổng khuyến khích học tập; Khóa 69 mỗi lớp cử 05 sinh viên và các tân Thủ khoa có điểm xét tuyển THPT quốc gia 03 môn ≥ 22,0 điểm.

+ Khách mời: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp có mối quan hệ với Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; đại diện các cơ quan truyền thông.

- Tại Vĩnh Phúc:

+ Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng Vũ Ngọc Khiêm; Lãnh đạo các đơn vị quan tâm; tất cả cán bộ, viên chức, giảng viên của Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc (không có giờ lên lớp trùng với Lễ khai giảng).

+ Sinh viên (bao gồm cả các lớp khóa 69 Hà Nội đang học GDQPAN tại Vĩnh Phúc): Mỗi lớp cử 05 sinh viên đại diện; những sinh viên nghèo vượt khó được các doanh nghiệp tặng học bổng khuyến khích học tập và các tân Thủ khoa khóa 69 có điểm xét tuyển THPT quốc gia 03 môn ≥ 22,0 điểm.

+ Khách mời: Lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp có mối quan hệ với Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; Đại diện các Báo, Đài truyền hình Vĩnh Phúc.

- Tại Thái Nguyên:

+ Chủ tịch Hội đồng Trường; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo các đơn vị quan tâm; tất cả cán bộ, viên chức, giảng viên của Cơ sở đào tạo Thái Nguyên (không có giờ lên lớp trùng với Lễ khai giảng).

+ Sinh viên: Tất cả sinh viên đang học tập tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên (không có giờ lên lớp trùng với Lễ khai giảng).

+ Khách mời: Lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp có mối quan hệ với Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; Đại diện các Báo, Đài truyền hình Thái Nguyên.

3.  Chương trình Lễ khai giảng

- Văn nghệ chào mừng;

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới;

- Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng) phát biểu chào mừng năm học mới;

- Lãnh đạo cấp trên phát biểu và đánh trống khai giảng;

- Các nhà tài trợ tặng học bổng;

- Trao học bổng cho tân Thủ khoa và sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi;

- Đại diện Hội sinh viên phát biểu;

- Bế mạc.

4.  Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo: Chủ trì chương trình Lễ khai giảng.

- Phòng Hành chính - Quản trị: Chuẩn bị cơ sở vật chất (hội trường, bàn ghế, ma két, trang âm, ánh sáng, nhạc chào cờ, trống khai giảng, bục phát biểu, hoa, nước uống…).

- Phòng KHCN&HTQT: Chủ trì việc mời khách và đón tiếp khách dự Lễ khai giảng.

- Phòng Công tác sinh viên: Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán cân đối nguồn học bổng khuyến khích học tập để dự kiến số lượng, lập danh sách sinh viên được trao học bổng trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đoàn thanh niên: Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ chào mừng; phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết; cử sinh viên phục vụ lễ tân; cử sinh viên tình nguyện hướng dẫn giao thông; phối hợp với phòng Công tác sinh viên chọn, cử đại diện sinh viên phát biểu cảm tưởng nhân dịp khai giảng năm học mới.

- Các khoa, trung tâm, bộ môn: Thông báo và mời giảng viên, sinh viên thuộc đơn vị quản lý tới dự Lễ khai giảng; cử cán sự quản sinh tập trung sinh viên đúng giờ và quản lý trật tự trong Lễ khai giảng.

- Ngày khai giảng, kế hoạch học tập vẫn thực hiện theo thời khóa biểu.