Thông báo Tuyển dụng nhân lực Đợt 1 năm 2019 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông