Công ty CP Thiết bị công nghiệp và xây dựng Bình Phát tuyển dụng Kỹ sư Máy xây dựng, Kế toán