HỢP TÁC
Hợp tác trong nước và quốc tế
Lễ Bế giảng lớp thí nghiệm viên và bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình giao thông cho cán bộ Bộ Công chính và Vận tải Lào

Lễ Bế giảng lớp thí nghiệm viên và bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình giao thông cho cán bộ Bộ Công chính và Vận tải Lào

Sáng ngày 30/11/2016, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng chỉ khoá đào tạo \\\\\\\"Thí nghiệm viên và bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình giao thông cho cán bộ Bộ Công chính...

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) và Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc (KRRI)

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) và Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc (KRRI)

Sáng ngày 23/11/2016 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) và Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc (KRRI) nhằm tăng cường và thúc đẩy hợp tác khoa học...