HỢP TÁC
Hợp tác trong nước
Hội nghị chuyên đề Xây dựng, quản lý và khai thác đường bộ cao tốc, kinh nghiệm Việt Nam – Nhật Bản.

Hội nghị chuyên đề Xây dựng, quản lý và khai thác đường bộ cao tốc, kinh nghiệm Việt Nam – Nhật Bản.

Sáng ngày 18/10/2016, Trường Đại học Công nghệ GTVT và Công ty Kỹ thuật đường cao tốc Tokyo đã hợp tác tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Xây dựng, quản lý và khai thác đường bộ cao tốc” nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và...