HỢP TÁC
Hợp tác trong nước và quốc tế
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) và Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc (KRRI)

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) và Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc (KRRI)

Sáng ngày 23/11/2016 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT (UTT) và Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc (KRRI) nhằm tăng cường và thúc đẩy hợp tác khoa học...

Giao lưu giữa Doanh nghiệp với sinh viên ngành Máy xây dựng  về định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm

Giao lưu giữa Doanh nghiệp với sinh viên ngành Máy xây dựng về định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm

Với mục tiêu tăng cường hiểu biết cho sinh viên về ngành và cơ hội việc làm. Đồng thời tăng cường sự liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong việc đào tạo kỹ sư công nghệ. Sáng ngày 22/10/2016, Trường Đại học Công nghệ...

Hội nghị chuyên đề Xây dựng, quản lý và khai thác đường bộ cao tốc, kinh nghiệm Việt Nam – Nhật Bản.

Hội nghị chuyên đề Xây dựng, quản lý và khai thác đường bộ cao tốc, kinh nghiệm Việt Nam – Nhật Bản.

Sáng ngày 18/10/2016, Trường Đại học Công nghệ GTVT và Công ty Kỹ thuật đường cao tốc Tokyo đã hợp tác tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Xây dựng, quản lý và khai thác đường bộ cao tốc” nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và...