Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016), Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22


Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016), Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22

  • 20/03/2017 09:03
  • Tin Khoa học công nghệ

Nhận được công văn số 2235/BGTV-MT ngày 06/3/2017 về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pa-ri và biến đổi khí hậu và kết quả Hội nghị COP22và công văn số 2367/BGTVT-MT ngày 08/3/2017 về Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam( phiên bản cập nhật năm 2016) của Bộ GTVT. Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo đến toàn thể các đơn vị, cá nhân quan tâm được biết (Chi tiết theo file đính kèm).

File đính kèm
Tin liên quan