Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)


Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 04 THEO NĂM 2019
TUẦN 25 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
21/01

Sáng

Nội dung: Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Thành phần: Bà Sao - Chủ tịch Công đoàn; Bà Nga - Trưởng ban Nữ công

Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, 94 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

Sáng
9h30

Nội dung: Hội ý công tác.

Thành phần: Các PHT, TS Hùng (HĐT); Ô Lâm (ĐT), Bà Thu (TCCB), Ô Trinh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Dự họp tại Bộ GTVT (dự kiến).

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Phòng họp 2C Bộ GTVT.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Gặp mặt lưu học sinh Lào.

Thành phần: Ô Lâm (Đào tạo), Ô Trinh, B Hiền (KHCN-HTQT),  Ô Quang (CTSV) và các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
14h30

Nội dung: Họp chi bộ khoa công trình.

Thành phần: Đảng viên trong chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Hà Nội, Vĩnh Phúc

Bí thư chi bộ Khoa Công trình

Thứ Ba
22/01

Sáng
8h30

Nội dung: Gặp mặt cán bộ hưu trí Nhà trường nghỉ hưu năm 2018 CSĐT Thái Nguyên. Phòng TCCB chủ trì phối hợp Phòng HCQT và TCKT chuẩn bị và mời dự.

Thành phần: Ô Long (PGĐ phụ trách CSĐT TN), Ô Đức (TCCB), Ô Tình (HCQT), Bà Điệp (TCKT), Ô Tuấn (ĐT), Ô Hồng (CTSV-Ttra), Bà Tú (KHCB), Bà Hoa (LLCT), Ô Khánh (CS), Ô Hưng (CT), Ô Hà (ĐTLX) và các cán bộ nghỉ hưu trong năm 2018 (có danh sách kèm theo).

Địa điểm: Phòng họp CSĐT Thái Nguyên.

Hiệu trưởng

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc tại Sở GTVT Hà Nội.

Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Hùng (Chủ tịch HĐT), B  Hiền (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Sở GTVT Hà Nội.

UTT-Sở GTVT
Hà Nội

Chiều

 

 

Thứ Tư
23/01

Sáng
9h00

Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2018.

Thành phần: Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư, Chủ tịch HĐT.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà 2C Cơ quan Đảng ủy khối, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Đảng ủy khối

Chiều
15h00

Nội dung: Hội ý công tác.

Thành phần: Các PHT, TS Hùng (HĐT); Ô Lâm (ĐT), Bà Thu (TCCB), Bà Thủy (TCKT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
24/01

.Sáng
8h30

Nội dung: Gặp mặt cán bộ hưu trí Nhà trường nghỉ hưu năm 2018 CSĐT Hà Nội và Vĩnh Phúc. Phòng TCCB chủ trì phối hợp Phòng HCQT và TCKT chuẩn bị và mời dự. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 2 đầu cầu.

Thành phần:

  • Đầu cầu Hà Nội: Các Phó Hiệu trưởng, TS Hùng (HĐT), Bà Sao (CTCĐ), Bà Thu (TCCB), Ô Tân (Thanh tra), Ô Ngọc (HCQT), Ô. Thanh (Khoa CNTT), Ô. Tiến (TT CNCK), Ô. Tuấn (Khoa KHCB) và các cán bộ nghỉ hưu trong năm 2018 (có danh sách kèm theo).
  • Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT), Bà Sơn (TCKT), Bà Loan (TCCB) và các cán bộ nghỉ hưu trong năm 2018 (có danh sách kèm theo).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy.

Thành phần: Các đ/c Thường vụ Đảng ủy, mời Bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Sáu
25/01

Sáng
8h15

Nội dung: Phỏng vấn trực tuyến sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản.

Thành phần: Sinh viên đăng ký thực tập tại Nhật Bản.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

(TTCNTT chuẩn bị kỹ thuật phục vụ phỏng vấn).

Phòng
KHCN-HTQT

Sáng
8h30

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy.

Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy, mời Ô Hoàng, Bà Nga (TCCB).

Địa điểm:  Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Bảy
26/01

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
27/01

Sáng

 

 

Chiều