Lịch công tác tuần 07 năm 2020 (từ 10/02/2020 đến 16/02/2020)


Lịch công tác tuần 07 năm 2020 (từ 10/02/2020 đến 16/02/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 07 THEO NĂM 2020
TUẦN 28 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
10/02

Sáng

- Giảng viên và sinh viên nghỉ tiếp một tuần, từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020. (theo thông báo đính kèm);

- Cán bộ, viên chức, người lao động khối phòng, ban, trung tâm vẫn làm việc bình thường.

 

Chiều

   

Thứ Ba
11/02

Sáng

   

Chiều

   
Thứ Tư
12/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
13/02

Sáng

   
Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020.
Thành phần: Hiệu trưởng; Ô Lâm, Ô Dũng (Đào tạo).
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (địa chỉ: Số 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 13h15.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu
14/02

Sáng

 

 

Chiều
14h00

 

Nội dung: Nghe báo cáo các phương án thiết kế CTSC giảng đường, Hội trường, thư viện trong kế hoạch năm 2020. Phòng QLĐT &XDCB chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, TS Trinh (KHCN-HTQT), TS Quyền (HCQT), TS Thanh (TT CNTT-TV), TS Tuấn Anh (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
15/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
16/02

Sáng

 

 

Chiều