Lịch công tác tuần 08 năm 2019 (từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)


Lịch công tác tuần 08 năm 2019 (từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 08 THEO NĂM 2019
TUẦN 29 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
18/02

Sáng

 

 

Chiều

14h00

Nội dung: Làm việc với chuyên gia Colas
Thành phần: TS Mai Lân.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.
Nhóm CMPT
Chiều

Nội dung: Làm việc với chuyên gia về sơn (dự kiến).
Thành phần: TS Vũ (KHCN-HTQT), PGS Thủy (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Trưởng phòng KHCN-HTQT

Thứ Ba
19/02

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc với Phòng HCQT về kế hoạch công tác năm 2019 của Phòng.
Thành phần: PHT Khiêm; Lãnh đạo và nhân viên Phòng HCQT tại CSĐT Hà Nội, Ô Quyền.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

(Hoãn)

Nội dung: Làm việc với Công ty Cổ phần Nền Móng Đua Fat. (chuyển sang 9h00, Thứ 6 ngày 22 tháng 02 năm 2019 )
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long; TS Hùng (ĐTTC); TS Lâm (ĐT); TS Trinh (KHCN-HTQT); Ô Quang (CTSV); TS Quang Anh, ông Trầm, PGS Điệm (Khoa CK); TS Hương (Khoa CT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
20/02

Sáng
8h00

Nội dung: Họp triển khai kế hoạch tài chính năm 2019. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.

Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: Các PHT; Bà Thủy, Bà Ánh (TCKT); Ô Hiếu, Bà Hương (QLĐT&XDCB); Ô Ngọc (HCQT); Ô Thanh (TT CNTT-TV); Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Ánh (ĐTN) ;
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Bà Sơn (TCKT), Ô Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT);
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Bà Điệp (TCKT).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

(Mới)

Nội dung: Dự họp về dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu.
Thành phần: PHT Long, TS Đăng (Khoa Công trình).
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà D, Bộ GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

Thứ Năm
21/02

Sáng
8h30

Nội dung: Phổ biến quy chế thi tuyển viên chức.
Thành phần: Hội đồng và các ứng viên.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng

Sáng
9h00

Nội dung: Họp tại Bộ KHCN
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng 508, Trần Duy Hưng.

Bộ KHCN
Chiều
14h00

Nội dung: Họp triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 và đánh giá giữa chu kỳ kiểm định. Phòng KT&KĐCLĐT chuẩn bị và báo cáo. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.

Thành phần:
- Đầu cầu Hà Nội: Các PHT; Bí thư ĐTN, Chủ tịch CĐ, thủ trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Bộ môn GDTC và GDQP-AN;
- Đầu cầu Vĩnh Phúc: Lãnh đạo các phòng, khoa;
- Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Lãnh đạo các phòng, khoa.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
22/02

Sáng
8h30

Nội dung: Seminar chuyên đề "Các loại mặt đường Asphalt ở Pháp - Một số công nghệ đặc biệt cho công trình giao thông có tốc độ trên 300 km/h".
Thành phần: Giảng viên, sinh viên Khoa Công trình; Học viên cao học chuyên ngành XD Đường ô tô; Phòng KHCN-HTQT; Nhóm nghiên cứu CMPT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Khoa Công trình

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Công ty Cổ phần Nền Móng Đua Fat.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long; TS Hùng (ĐTTC); TS Lâm (ĐT); TS Trinh (KHCN-HTQT); Ô Quang (CTSV); TS Quang Anh, ông Trầm, PGS Điệm (Khoa CK); TS Hương (Khoa CT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
13h30

Nội dung: Dự họp tại VP.
Thành phần: Hiệu trưởng, TS. Vương V Sơn.
Địa điểm: VP.

 

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Viện nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc.
Thành phần: TS Hiếu (QLĐT&XDCB); Bà Hiền, TS Vũ (KHCN-HTQT); TS. Đăng (Khoa Công trình). Phòng KHCN-HTQT mời đại diện Vụ KHCN (MoT) dự.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Phó Hiệu trưởng Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Bảy
23/02

Sáng
7h15

Nội dung: Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng và các ứng viên.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Thư viện.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

 

 

Chủ Nhật
24/02

Sáng

 

 

Chiều