Lịch công tác tuần 10 năm 2020 (từ 02/3/2020 đến 08/3/2020)


Lịch công tác tuần 10 năm 2020 (từ 02/3/2020 đến 08/3/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 10 THEO NĂM 2020
TUẦN 31 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
02/3

Sáng

 - Giảng viên và sinh viên giảng dạy và học tập trực tuyến. (theo Thông báo đính kèm);

 - Cán bộ, viên chức, người lao động khối phòng, ban, trung tâm vẫn làm việc bình thường.

 

Chiều

   

Thứ Ba
03/3

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị tập huấn về công tác đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; Trưởng Phòng TCCB; Đại diện Văn phòng Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 8h10.
Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng HN

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, ĐBBP.
Thành phần: Cấp ủy chi bộ, ĐBBP.
 - Từ 14h00: Chi bộ Khoa KTVT​;
 - Từ 15h30: ĐBBP Khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy
Thứ Tư
04/3

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ.
Thành phần: Cấp ủy các chi bộ.
 - Từ 8h30: Chi bộ Phòng TCKT
​;
 - Từ 10h00: Chi bộ Phòng TCCB
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Năm
05/3

Sáng

   
Chiều

 

 

Thứ Sáu
06/3

Sáng
10h00

Nội dung: Hội ý công tác đào tạo.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, TS Hùng (CT HĐT); TS Lâm, Ô Dũng (ĐT), TS Trinh (KHCN-HTQT), TS Quyền (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng

Chiều
13h15

Nội dung: Lễ Kết nạp đảng viên và Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh – Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Các đảng viên của Chi bộ Khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh – Giáo dục thể chất.
Khách mời: Ban thường vụ Đảng ủy.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư chi bộ

Thứ Bảy
07/3

Sáng
7h30
(mới)

Nội dung: Đại hội Chi bộ Tài chính – Kế toán nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Các đảng viên của Chi bộ Tài chính – Kế toán.
Khách mời: Ban thường vụ Đảng ủy.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

Bí thư chi bộ

Chiều

 

 

Chủ Nhật
08/3

Sáng

 

 

Chiều