Lịch công tác tuần 11 năm 2020 (từ 09/3/2020 đến 15/3/2020)


Lịch công tác tuần 11 năm 2020 (từ 09/3/2020 đến 15/3/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 11 THEO NĂM 2020
TUẦN 32 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
09/3

Sáng

 Giảng viên và sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Lịch Đại hội các chi bộ tuần 11 (từ 10/3 đến 15/3) lùi sang tuần 12

 
Sáng
10h00
Nội dung: Hội ý công tác đào tạo.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, TS Hùng (CT HĐT); TS Lâm, Ô Dũng (ĐT), TS Trinh (KHCN-HTQT), TS Quyền (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Ba
10/3

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Thanh tra giáo dục và Đảm bảo chất lượng nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Ban thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ

Chiều
13h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 1 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: BCH ĐBBP Khoa Công trình, Đ/c Đào Văn Đông, Đ/c Vương Văn Sơn.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 CSĐT Vĩnh Phúc.
Bí thư chi bộ
Thứ Tư
11/3

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư chi bộ

Chiều
13h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 2 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Bí thư chi bộ

Thứ Năm
12/3

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 3 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ
Chiều
13h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 5 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Bí thư chi bộ
Chiều
14h00
(mới)
Nội dung: Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2020.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng (theo danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch HĐ

Thứ Sáu
13/3

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin – Thư viện nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư chi bộ
Sáng
8h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Công trình 4 nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: BCH ĐBBP Khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ
Sáng
9h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ KHCN - HTQT.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
Bí thư chi bộ

Chiều
14h00

Nội dung: Hội ý công tác đào tạo.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, TS Hùng (CT HĐT); TS Lâm, Ô Dũng (ĐT), TS Trinh (KHCN-HTQT), TS Quyền (HCQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
14/3

Sáng
7h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư chi bộ

Chiều

 

 

Chủ Nhật
15/3

Sáng

 

 

Chiều