Lịch công tác tuần 13 năm 2020 (từ 23/3/2020 đến 29/3/2020)


Lịch công tác tuần 13 năm 2020 (từ 23/3/2020 đến 29/3/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 13 THEO NĂM 2020
TUẦN 34 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
23/3

Sáng

 Giảng viên và học viên, sinh viên tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến.

 
Sáng
8h30
Nội dung: Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo lái xe nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ

Chiều

   

Thứ Ba
24/3

Sáng

   

Chiều
13h00

Nội dung: Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Công trình nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong ĐBBP Khoa Công trình.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 thư viện.

Bí thư Đảng bộ bộ phận

Thứ Tư
25/3

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Cơ sở kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.

Bí thư chi bộ

Sáng
8h30

Nội dung: Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư chi bộ

Chiều

   

Thứ Năm
26/3

Sáng
8h30

Nội dung: Họp thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy, mời đ/c Thu (TCCB).
Khách mời: Tổ Công tác của ĐUK.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy Trường

Chiều

   

Thứ Sáu
27/3

Sáng

 

 
Chiều
14h00
Nội dung: Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Cơ khí nhiệm kỳ 2020-2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Khách mời: Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện.
Bí thư chi bộ

Thứ Bảy
28/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
29/3

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Ghi chú: Bí thư cấp ủy thực hiện các nội dung phòng dịch khi chuẩn bị và tổ chức đại hội theo Hướng dẫn đã ban hành.