Lịch công tác tuần 24 năm 2020 (từ 08/6/2020 đến 14/6/2020)


Lịch công tác tuần 24 năm 2020 (từ 08/6/2020 đến 14/6/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 24 THEO NĂM 2020
TUẦN 45 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
08/6

Sáng

   
Chiều
15h30
Nội dung: Duyệt Chương trình Đại hội.
Thành phần: Thường vụ Đảng ủy Trường; Trưởng các tiểu ban Nhân sự, Văn kiện, Tổ chức; Đ/c Thu (TCCB), Đ/c Hoàng, Đ/c Nga (VPĐU)

Địa điểm: Phòng họp số 2 H3
.
Tổ Công tác ĐUK

Chiều
18h00

Nội dung: Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).
Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ô. Đoan (ĐTTC), Ô. Toàn (Trung tâm) và các đồng chí học viên tham gia khóa học

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện - Phân hiệu Hà Nội
.
Trung tâm HTSVKN&QHDN

Thứ Ba
09/6

Sáng
8h30

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường.
Thành phần: Các đ/c Ban chấp hành Đảng ủy; Trưởng các tiểu ban Nhân sự, Văn kiện và Tổ chức; Bí thư các chi bộ và Đảng bộ bộ phận

Địa điểm: Phòng họp số 2 H3, CSĐT Hà Nội
.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Hội ý công tác.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Hiếu, Bà Hương (QLĐT&XDCB)

Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng
.
Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Hội ý công tác.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Trinh, Bà Hiền (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng
Thứ Tư
10/6

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng xác định đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2021.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà D, Bộ GTVT (địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)
.

Vụ KHCN, Bộ GTVT

Chiều

   

Thứ Năm
11/6

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu
12/6

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy
13/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/6

Sáng

 

 

Chiều
13h45

Nội dung: Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên trù bị).
Thành phần: Các đại biểu theo danh sách triệu tập (Giấy triệu tập dự Đại hội đính kèm)
.
Khách mời: Đại biểu cấp trên.

Địa điểm: Hội trường lớn, CSĐT Hà Nội.

Ban chấp hành Đảng bộ