Lịch công tác tuần 25 năm 2020 (từ 15/6/2020 đến 21/6/2020)


Lịch công tác tuần 25 năm 2020 (từ 15/6/2020 đến 21/6/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 25 THEO NĂM 2020
TUẦN 46 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
15/6

Sáng
7h30

Nội dung: Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (cả ngày).
Thành phần: Các đại biểu theo danh sách triệu tập (Giấy triệu tập dự Đại hội đính kèm)
.
Khách mời: Đại biểu cấp trên.

Địa điểm: Hội trường lớn, Phân hiệu Hà Nội.
Ban chấp hành Đảng bộ

Chiều

   

Thứ Ba
16/6

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Công trình

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 02 CSĐT Hà Nội - Vĩnh Phúc
.
Trưởng Khoa Công trình
Thứ Tư
17/6

Sáng
9h30
(mới)

Nội dung: Họp chuẩn bị công tác Tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa.
Thành phần: Ban Tư vấn tuyển sinh; Bà Hương (Khoa Công trình); Bà Lê (Khoa KTVT); Ô Quang Anh (Cơ Khí); Ô Thanh (CNTT); Ô Quyền (HCQT); Ô Ánh (Đoàn TN)

Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3
.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Sáng
10h30
(mới)
Nội dung: Họp xét tốt nghiệp.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng, Ô Minh, Bà Hạnh (Đào tạo); Bà Hương (Khoa Công trình); Bà Lê (Khoa KTVT); Ô Quang Anh (Cơ Khí); Ô Thanh (CNTT); Ô Thế Anh, Ô Phương (KT&ĐBCL)
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3
.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Năm
18/6

Sáng

   

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Họp rà soát CTĐT Khoa Công trình phục vụ công tác tuyển sinh khóa 71.
Thành phần: Lãnh đạo Khoa Công trình, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa; Ô Lâm, Ô Dũng, Ô Minh, Bà Hạnh, Bà V. Anh (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh (KT&ĐBCL).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3H3
.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
19/6

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy
20/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
21/6

Sáng
7h00
(mới)

Nội dung: Ngày Hội Tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (cả ngày).
Thành phần: Ban Tư vấn tuyển sinh.
Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ghi chú: Xe xuất phát tại Phân hiệu Hà Nội lúc 6h00.

Ban Tư vấn tuyển sinh

Chiều