Lịch công tác tuần 26 năm 2020 (từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)


Lịch công tác tuần 26 năm 2020 (từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 26 THEO NĂM 2020
TUẦN 47 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
22/6

Sáng

   

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Thành phần: Bà Hiền (KHCN&HTQT); Ô Toàn (Trung tâm Khởi nghiệp); Bà Hải Anh, Bà Hằng (Khoa KTVT)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba
23/6

Sáng
8h30
(mới)

Nội dung: Họp chuẩn bị mặt bằng thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà giảng đường A5 - Phân hiệu Hà Nội. Phòng QLĐT&XDCB chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: Ô. Hiếu, B. Hương (QLĐT&XDCB); Ô. Thanh (TT CNTT); Ô. Quyền (HCQT); B. Hương, Ô. Hưng (Khoa Công trình); Ô. Tuấn (KHCB); Ô. Tiến, Ô. Thành (TT CNCK)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h30

Nội dung: Họp rà soát CTĐT Khoa CNTT phục vụ công tác tuyển sinh khóa 71.
Thành phần: Lãnh đạo Khoa CNTT, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa; Ô Lâm, Ô Dũng, Ô Minh, Bà Hạnh, Bà V. Anh (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh (KT&ĐBCL)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Hoàng Long
Thứ Tư
24/6

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Họp rà soát CTĐT Khoa Cơ khí phục vụ công tác tuyển sinh khóa 71.
Thành phần: Lãnh đạo Khoa Cơ khí, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa; Ô Lâm, Ô Dũng, Ô Minh, Bà Hạnh, Bà V. Anh (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh (KT&ĐBCL).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm
25/6

Sáng

   

Chiều
15h30
(mới)

Nội dung: Họp Hội đồng cấp Bộ thẩm định thuyết minh đề cương.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm
.
Địa điểm: Tầng 2, nhà D, Bộ GTVT.
Vụ Môi trường, Bộ GTVT

Thứ Sáu
26/6

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy
27/6

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
28/6

Sáng

 

 

Chiều