Lịch công tác tuần 29 năm 2019 (từ 15/7/2019 đến 21/7/2019)


Lịch công tác tuần 29 năm 2019 (từ 15/7/2019 đến 21/7/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 29 THEO NĂM 2019
TUẦN 50 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
15/7

Sáng
8h30

Nội dung: Hội ý Ban TVTS.

Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng; Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
16/7

Sáng
8h30

Nội dung: Dự tập huấn HĐGS ngành, liên ngành.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Hội trường Trường ĐH Xây dựng, số 55 đường Giải Phóng, Hà Nội.

HĐGSNN

Chiều
14h00

Nội dung: Họp về báo cáo giữa chu kỳ kiểm định. Phòng KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung, mời dự và báo cáo.

Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng; bà Thu, Ô Hoàng (TCCB) ; Ô Lâm, bà Hồng Nhung (ĐT); Ô Ngọc (HCQT); Ô Hiếu (QLDT&XDCB); Ô Trinh, bà Hiền (KHCN&HTQT);  bà Thủy, bà Ánh (TCKT); Ô Thanh (CNTT). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
17/7

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị công tác tuyển sinh 2019.

Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, TP Đào tạo.

Địa điểm: Hội trường Trường ĐH KTQD, số 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.

Ghi chú: Xe xuất phát từ Trường lúc 7h15

Bộ GDĐT

Sáng
8h00

Nội dung: Chuyên đề về “Giới thiệu về các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong vật liệu xây dựng” do Giáo sư Chong Chong Qi, Trường Đại học Trung Nam, Trung Quốc trình bày.

Thành phần: Lãnh đạo khoa, nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, BM Kết cấu- Vật liệu, BM TN - tin học CT và các GV, SV quan tâm tới dự.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Lãnh đạo khoa
Công trình

Chiều
14h30

Nội dung: Họp Ban rà soát sửa đổi bổ sung quy chế CTNB.

Thành phần:

Đầu cầu Hà Nội: Các Phó Hiệu trưởng; Bà Thủy, Bà Ánh, Bà Thơm (TCKT); Bà Sao (CTCĐ), Ô Lâm (ĐT), Ô Trinh (KHCN-HTQT); Bà Thu, Ô Ngọc (TCCB); Bà Hạnh (KTVT);

Đầu cầu Vĩnh Phúc: Bà Sơn (TCKT);

Đầu cầu Thái Nguyên: Bà Điệp (TCKT).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
18/7

Sáng
8h00

Nội dung: Làm việc với GS. Jia-Jyun Dong, Trường Đại học trung ương Quốc gia, Đài Loan.

Thành phần: TS Hùng (CT HĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT); bà Hương, Ô Hoàng Anh, Ô Bình, Ô Ngọc (khoa CT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Sáng
8h30
(cả ngày)

Nội dung: Chuyên đề về “Tensor và phân tích ứng suất 3-D” do Giáo sư Jia-Jyun Dong, Trường Đại học trung ương Quốc gia, Đài Loan trình bày.

Thành phần: Bà Hương, Ô Hoàng Anh(Khoa Công trình), CB-GV bộ môn Địa kỹ thuật và các GV, SV quan tâm tới dự.

Mời dự: GV trường ĐH GTVT, ĐH Mỏ Địa chất, nghiên cứu viên Viện Thủy Công.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Lãnh đạo khoa
Công trình

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trường. (Lùi sang tuần tiếp theo)

Thành phần: Các thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Sáu
19/7

Sáng
8h30

Nội dung: Tham dự giao hữu thể thao Cụm văn hóa thể thao số 02 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, các thành viên và vận động viên theo Quyết định triệu tập.

Địa điểm: Nhà Văn hóa thể thao - Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Công đoàn
GTVT Việt Nam

Sáng
10h00

Nội dung: Làm việc với Công ty Upraise Nhật Bản.

Thành phần: Ô Trinh, bà Hiền, Ô Vũ (Phòng KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Chiều
15h30

Nội dung: Hội ý Ban TVTS. 

Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng; Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
16h30

Nội dung: Họp Hội đồng xét kết quả thi tuyển SĐH. Phòng SĐH chuẩn bị nội dung, mời dự và báo cáo.

Thành phần: Theo quy định.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
20/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
21/7

Sáng
7h00

Nội dung: Ngày hội Tư vấn tuyển sinh.

Thành phần: Các Phó hiệu trưởng, Ô Lâm, bà Hạnh, Ô Dũng, Ô Tuấn (Đào tạo); Ô Ánh (ĐTN), Ô Trinh, Ô Khánh (KHCN), Ô An (SĐH), Ô Ánh (HCQT), Đại diện các Khoa chuyên ngành và các CBNV theo danh phân công.

Địa điểm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ghi chú: Xe xuất phát tại CSĐT Hà Nội lúc 6h00.

Hiệu trưởng

Chiều