Lịch công tác tuần 30 năm 2019 (từ 22/7/2019 đến 28/7/2019)


Lịch công tác tuần 30 năm 2019 (từ 22/7/2019 đến 28/7/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 30 THEO NĂM 2019
TUẦN 51 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
22/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Khối thi đua Tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần: Hiệu trưởng, bà Loan (TCCB).

Địa điểm: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Km6, Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Trưởng Khối TĐ

Chiều

 

 

Thứ Ba
23/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp Hội đồng TĐKT Trường (cả ngày).

Thành phần: Các thành viên HĐTĐKT Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Chủ tịch HĐ

Chiều

 

 

Thứ Tư
24/7

Sáng
8h30

Nội dung: Tổng kết năm học 2018 – 2019.

Mời dự: BGH; Ô Lâm (Đào tạo), Ô Trinh (KHCN-HTQT), bà Thu (TCCB), Ô Thế Anh (Khảo thí và Đảm bảo chất lượng).

Thành phần: Toàn bộ giảng viên khoa KHCB tại 3 cơ sở.

Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc.

Khoa KHCB

Chiều

 

 

Thứ Năm
25/7

Sáng
8h30

Nội dung: Họp HĐCDGS Ngành GTVT.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Trường ĐH GTVT.

Chủ tịch HĐ

Sáng
8h30

Nội dung: Báo cáo chuyên đề khoa học
Chuyên đề 1: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, do GS. Chong Chong Qi, Đại học Trung Nam, Trung Quốc trình bày.
Chuyên đề 2: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng công trình do GS. Sybil Derrible, Đại học Illinois Mỹ Trình bày.
Thành phần: Lãnh đạo khoa, CB-GV BM Đường bộ, BM Kết cấu-Vật liệu, BM Thí nghiệm-Tin học CT và các GV,SV quan tâm tới dự.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Lãnh đạo khoa
Công trình

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các Đ/c Thường vụ Đảng ủy Trường, mời Bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Sáu
26/7

Sáng
8h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các Đ/c BCH Đảng ủy Trường, mời Ô Hoàng (VP ĐU).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều
14h00

Nội dung: Hội ý Ban TVTS.

Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng; Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Dũng (ĐT); Ô Trinh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
27/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
28/7

Sáng

 

 

Chiều