Lịch công tác tuần 34 năm 2019 (từ 19/8/2019 đến 25/8/2019)


Lịch công tác tuần 34 năm 2019 (từ 19/8/2019 đến 25/8/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 34 THEO NĂM 2019
TUẦN 03 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
19/8

Sáng
6h00

Nội dung: Đón sinh viên Khóa 70 nhập học.

Thành phần: Ban Giám hiệu; các Phòng ĐT, TCKT, KTĐBCL, HCQT; KHCN-HTQT, TT CNTT; Y tế; Các Khoa Công trình, Cơ khí, KTVT, CNTT, ĐTTC; Bộ môn GDQP-AN, Bộ môn GDTC; ĐTN-HSV.

Địa điểm: 3 cơ sở đào tạo.

Ghi chú: Ban tuyển sinh, bộ phận kỹ thuật có mặt từ 5h45.

CBGV CSĐT Hà Nội lưu ý khả năng tắc đường đầu giờ sáng.

Ban tuyển sinh

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Ban cố vấn dự án xe điện hợp tác với UNEP.

Thành phần: các thành viên Ban cố vấn từ Bộ GTVT, Ủy ban ATGT, Cục Đăng kiểm Việt Nam; các thành viên nhóm nghiên cứu dự án.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Thứ Ba
20/8

Sáng

9h30

Nội dung: Làm việc với BTL86.

Thành phần: Khoa CNTT.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Ký thỏa thuận hợp tác với Công ty GTM - Úc

Thành phần: Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT), bà Hương, Ô Hoàng Anh, Ô Hưng, Ô Lâm (Khoa Công trình).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.
PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Chiều
15h00

Nội dung: Báo cáo chuyên đề khoa học "Ứng dụng phụ gia Geostab trong xây dựng công trình giao thông".

Trình bày: Mr. Mike Hendry- CEO công ty GTM.

Thành phần: Lãnh đạo khoa Công trình, CBGV BM Kết cấu - Vật liệu, BM Địa kỹ thuật và các GV, SV quan tâm tới dự (GV có giờ lên lớp bình thường).

Địađiểm:Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Lãnh đạo khoa Công trình

Thứ Tư
21/8

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động CSĐT Thái Nguyên (GV có giờ lên lớp vẫn giảng dạy bình thường).

Địa điểm: Hội Trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

Đảng Ủy Trường

Sáng
8h30

Nội dung: Seminar khoa học về ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng Cầu, Cảng và Hạ tầng kỹ thuật.

Mời dự: Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng KHCN-HTQT.

Thành phần: Lãnh đạo khoa Công trình, CBGV BM Đường bộ, BM Cầu- Hầm, BM Đường sắt và Metro, BM XDDD và CN, BM Cảng-Công trình biển và các GV,SV quan tâm tới dự (GV có giờ lên lớp bình thường).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3

Lãnh đạo khoa Công trình

Chiều

14h00

Nội dung: Dự họp về Đề án nâng cao năng lực của ngành GTVT để chủ động tiếp cận và tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Bộ GTVT.

Bộ trưởng

Thứ Năm
22/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
23/8

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các đ/c Thường vụ Đảng ủy, mời bà Thu (TCCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Thứ Bảy
24/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/8

Sáng

 

 

Chiều