Lịch công tác tuần 36 năm 2019 (từ 02/9/2019 đến 08/9/2019)


Lịch công tác tuần 36 năm 2019 (từ 02/9/2019 đến 08/9/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 36 THEO NĂM 2019
TUẦN 05 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
02/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
03/9

Sáng
7h00

Nội dung: Đưa - đón sinh viên K70 học Quốc phòng An ninh – Thể chất… tại CSĐT Vĩnh Phúc (Cả ngày).

Thành phần: Phòng Đào tạo, Khoa CT-QPAN-GDTC, Đoàn Thanh niên, Phòng HCQT, GVCN các lớp theo phân công.

Địa điểm: CSĐT Hà Nội và CSĐT Vĩnh Phúc.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Khoa KHCB về việc điều chỉnh đề cương các học phần theo hướng tăng cường thực hành, ứng dụng.

Thành phần: Ô Lâm (Đào tạo); Trưởng khoa, Trưởng, Phó các bộ môn (Khoa KHCB).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Tư
04/9

Sáng
8h00

Nội dung: Hội ý công tác.

Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Ô Hiếu, Bà Hương (QLĐT&XDCB).

Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Năm
05/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
06/9

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
07/9

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Chi bộ và Phòng TCKT.

Thành phần: Chi bộ Phòng TCKT và toàn thể CBVC, NLĐ Phòng TCKT cả 3 CSĐT.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Chủ Nhật
08/9

Sáng

 

 

Chiều