Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)


Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

 

TUẦN 50 THEO NĂM 2018
TUẦN 19 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
10/12

Sáng
8h00
(cả ngày)

Nội dung: Sinh hoạt chi bộ khoa Lý luận chính trị

Thành phần: Các Đảng viên thuộc chi bộ khoa Lý luận chính trị tại 02 cơ sở đào tạo Hà Nội và Vĩnh Yên.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Bí thư chi bộ

Chiều

 

 

Thứ Ba
11/12

Sáng
8h00

Nội dung: Hội thảo về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam – Lần thứ 2, năm 2018 (Chương trình đính kèm).

Thành phần: Ban giám hiệu; Ô Hùng (HĐT); Ô Trinh, bà Hiền (KHCN-HTQT); bà Hương, Ô Hoàng Anh; (Công trình); Ô Hiếu (QLĐT và XDCB); thành viên các nhóm nghiên cứu mạnh: CMPT; ASA; GEOAI; lãnh đạo các bộ môn, giảng viên, sinh viên Khoa công trình quan tâm tới dự.

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn 14 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Phòng HCQT bố trí xe xuất phát từ Nhà trường từ lúc 6h45).

BTC Hội thảo
Sáng
8h30

Nội dung: Khoa Cơ sở kỹ thuật họp tổng kết cuối năm 2018-2019.

Thành phần: Các đồng chí giảng viên, đảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3, CSĐT Hà Nội.
Khoa
Cơ sở kỹ thuật
Sáng
8h30

Nội dung: Bộ môn HTTT họp tổng kết cuối năm 2018-2019.

Thành phần: Ô Ổn, Ô Mùi, giảng viên Bộ môn HTTT (Khoa CNTT).

Mời dự: Ô Thanh, bà Hoa (Khoa CNTT); bà Nhung (Phòng công tác học sinh sinh viên); Ô Chung (Trung tâm CNTT); bà Hương, bà Loan (Thái Nguyên)

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1, CSĐT Hà Nội.
Bộ môn HTTT

Chiều
14h00

Nội dung: Tiếp và làm việc với Công ty NEXCO Central.

Thành phần: Bà Hiền, Ô Vũ (Phòng KHCN-HTQT), bà Hương (Khoa CT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1, CSĐT Hà Nội.

Phó Hiệu trưởng
Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
12/12

Sáng
(cả ngày)

Nội dung: Họp tổng kết CSĐT Thái Nguyên.

Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên.

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Hoàng Long
Sáng
8h00

Nội dung: Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ Thanh tra - Đảm bảo chất lượng và Công tác sinh viên.

Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Bí thư Chi bộ
Sáng
8h30

Nội dung: Dự Hội thảo kết nối phát triển thị trường công nghệ về lĩnh vực xe máy điện công nghệ cao

Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm và thành viên nhóm nghiên cứu về xe điện.

Địa điểm: Hội trường C1, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Bộ Khoa học và
Công nghệ
Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với công ty Maxam Equipment INC (Hoa Kỳ).

Thành phần: Phòng KHCN – HTQT.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1, CSĐT Hà Nội.

Phòng
KHCN - HTQT

Sáng
8h30

Nội dung: Chi bộ Khoa Công trình họp tổng kết cuối năm 2018.

Thành phần: Đảng viên trong chi bộ khoa CT.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - TT Thư viện (Hà Nội).
Bí thư chi bộ
Khoa Công trình
Sáng
10h30

Nội dung: Tiếp và làm việc với đoàn công tác Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Thành phần: Ô Trinh (KHCN-HTQT), bà Thu (TCCB), Ô Sơn, Ô Quyền (CSĐT Vĩnh Phúc).

Địa điểm: Phòng họp Nhà điều hành CSĐT Vĩnh Phúc.
Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Seminar khoa học GS.TS. Andy Welch (Mỹ), GS.TS. Kazuki Yasujima (Nhật Bản), GS.TS. Trần Hoài Nam (Mỹ) với cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Khoa Công trình về chủ đề: Công nghệ mới vật liệu mặt đường.

Thành phần: Giảng viên Bộ môn Đường bộ, bộ môn Kết cấu – vật liệu, bộ môn Thí nghiệm – Tin học công trình, học viên cao học K4, sinh viên lớp Cầu đường Anh; cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Ghi chú: Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật; quay phim, chụp ảnh.

GS.TS. Andy Welch (Mỹ)

GS.TS. Kazuki Yasujima (Nhật Bản)

GS.TS. Trần Hoài Nam (Mỹ)

Thứ Năm
13/12

Sáng
8h00

 

Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Vụ KHCN - Bộ GTVT về đề tài KHCN cấp Bộ.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Khiêm; Ô Trinh (KHCN-HTQT); các chủ nhiệm đề tài, tiêu chuẩn cấp Bộ có trong danh sách kiểm tra.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1, CSĐT Hà Nội.

(Đề nghị các chủ nhiệm đề tài, tiêu chuẩn chuẩn bị báo cáo, kết quả, sản phẩm để phục vụ Đoàn kiểm tra).

Vụ KHCN- Bộ GTVT
Sáng
8h00

Nội dung: Chi bộ Công nghệ thông tin - Thư viện họp tổng kết cuối năm 2018.

Thành phần: Đảng viên trong chi bộ Công nghệ thông tin - Thư viện.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Bí thư chi bộ
CNTT - Thư viện

Chiều
14h00

Nội dung: Họp rà soát công tác đào tạo Tiếng Anh cho học viên cao học theo chuẩn SRT.

Thành phần: Phòng Đào tạo SĐH; bà Hiền, bà Vân (KHCN-HTQT); Giảng viên tham gia đào tạo.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1, CSĐT Hà Nội.

Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Hoàng Long

Thứ Sáu
14/12

Sáng
8h00

Nội dung: Họp nhận xét cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT. Phòng TCCB và VP Đảng ủy chuẩn bị.

Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy

Sáng
9h00

(cả ngày)

Nội dung: Họp kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.. Phòng TCCB chuẩn bị.

Thành phần: BCH Đảng ủy Trường, BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy –
Hiệu trưởng

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy
15/12

Sáng
8h30

(cả ngày)

Nội dung: Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng, các đ/c đảng ủy viên và đảng viên toàn đảng bộ Trường. Ban Tổ chức Đảng ủy và VP Đảng ủy chuẩn bị.

Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy Trường.

Khách mời: Đại diện ĐUK.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1, CSĐT Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

 

 

Chủ Nhật
16/12

Sáng
8h30

(cả ngày)

Nội dung: Họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng, các đ/c đảng ủy viên và đảng viên toàn đảng bộ Trường (tiếp tục nội dung ngày Thứ 7). Ban Tổ chức Đảng ủy và VP Đảng ủy chuẩn bị.

Thành phần: Các đ/c BCH Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1, CSĐT Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy

Chiều