Lịch học học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Khoá 66


Lịch học học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Khoá 66

  • 18/09/2015 00:09
  • Lịch thi - Lịch học

Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên Khoá 66 lịch học đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Lịch học học kỳ 1 K66

Nội dung chi tiết của lịch học đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Lưu ý: Sinh viên các khóa khác xem Lịch học của mình tại trang Quản lý đào tạo http://qldt.utt.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để xem)

File đính kèm
Tin liên quan