Lịch công tác tuần 03 năm 2018 (từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)


Lịch công tác tuần 03 năm 2018 (từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

  • 13/01/2018 10:01
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 03 THEO NĂM 2018
TUẦN 24 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
15/01

Sáng
9h00

Nội dung: Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động CSĐT Hà Nội (trừ những giảng viên có giờ lên lớp).
Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội

Đảng ủy trường và Báo cáo viên

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với Tư vấn AMDI về dự án nghiên cứu phát triển Trường.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu, Ô Khánh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba
16/01

Sáng
9h00

Nội dung: Họp công đoàn cơ sở, bộ phận.
Thành phần: Các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở, bộ phận (danh sách kèm theo).
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, nhà H1

Chủ tịch Công
đoàn Trường

Chiều
14h00

Nội dung: Họp bảo vệ đề cương đề tài KC.02
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Long, Ô.Trinh (Phòng KHCN-HTQT) và các thành viên thực hiện đề tài.
Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113, Đường Trần Duy Hưng.

Bộ KH&CN

Thứ Tư
17/01

Sáng
6h30

(Mới)

Nội dung: Làm việc với Sở GTVT Quảg Ninh.
Thành phần: Ô Hùng (CTHĐT), PHT Khiêm, B Sao (KTVT), Ô Toàn (ĐTTC).
Địa điểm: Sở GTVT Quảng Ninh.

Sở GTVT Quảng Ninh

Sáng
9h00

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng, trung tâm, khoa, bộ môn; nhân viên các phòng.
Địa điểm: Phòng máy tính CSĐT Vĩnh Phúc.

Trung tâm CNTT
Sáng
9h00

Nội dung: Lễ ký kết thỏa thuận gói hỗ trợ đào tạo và trao tặng thiết bị với Công ty TNHH Nissan Việt Nam.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; Trưởng Khoa Cơ khí, Giám đốc Trung tâm công nghệ Cơ khí; Giảng viên, sinh viên Khoa Cơ khí (không có giờ lên lớp). 
Địa điểm: Hội trường lớn, Cơ sở đào tạo Hà Nội. 

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Dự Lễ ký "Thoả thuận hợp tác triển khai cổng việc làm & đào tạo kỹ năng sinh viên".
Mời dự: Lãnh đạo trường, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, các GVCN-CVHT, ban cán sự lớp, BCH chi đoàn các lớp, sinh viên năm năm cuối. 
Địa điểm: Hội trường lớn, Cơ sở đào tạo Hà Nội. 

PHT Nguyễn Hoàng Long
Chiều
15h00

Nội dung: Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Phần mềm FPT - FSOFT.
Thành phần: PHT Long, Ô Trinh, B Hiền (Phòng KHCN-HTQT), Ô Thanh, Ô Trung (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3

Hiệu trưởng

Thứ Năm
18/01

Sáng
8h00

Nội dung: Dự "Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018" của ngành Giao thông vận tải.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường nhà D, Trụ sở Bộ GTVT.
Ghi chú: Tài liệu Hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT từ ngày 17/01/2018 để các cơ quan đơn vị nghiên cứu và chuẩn bị tham luận tại Hội nghị.

Bộ GTVT

Sáng
9h00

Nội dung: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hành chính.
Thành phần: Ông Long (PGĐ); Lãnh đạo các phòng, trung tâm, khoa, bộ môn; nhân viên các phòng.
Địa điểm: Phòng máy tính CSĐT Thái Nguyên.
Đang tiếp tục cập nhật

Trung tâm CNTT

Chiều
15h00

(Mới)

Nội dung: Họp HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC. 
Thành phần: Hội đồng tuyển dụng viên chức 2017 và tổ trưởng các tổ đề thi.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Sáu
19/01

Sáng
9h00

Nội dung: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. (Giấy mời)
Thành phần: Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ tịch HĐT, đ/c Hoàng (VPĐU).
Địa điểm: Hội trường Nhà A, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Chiều

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh Tại Tỉnh Nam Định từ 19/1-21/1
Thành phần: Đoàn Tư vấn tuyến sinh theo Quyết định.
Địa điểm:Tỉnh Nam Định.

Đoàn Tư vấn Tuyển sinh

Thứ Bảy
20/01

Sáng

 

 

Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Họp Nhóm xây dựng đề cương nhiệm vụ KHCN năm 2018 do Bộ KHCN quản lý.
Thành phần: Thành viên thực hiện ĐT; Nhóm NCM về VL&MĐ; Ô Trinh, Ô Hải (KHCN&HTQT), TS. Yến (Khoa CT), B Thủy (Phòng TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chủ Nhật
21/01

Sáng
8h30

Nội dung: Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 1, Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Chuyên ngành CNKT xây dựng cầu – hầm.
Thành phần: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Phòng Đào tạo SĐH, Giảng viên bộ môn Cầu – hầm, các giảng viên quan tâm đến dự.
Địa điểm: Phòng 501, 502 nhà A1.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều

   
Tin liên quan