Lịch công tác tuần 05 năm 2020 (từ 27/01/2020 đến 02/02/2020)


Lịch công tác tuần 05 năm 2020 (từ 27/01/2020 đến 02/02/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 05 THEO NĂM 2020
TUẦN 26 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
27/01

Sáng

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN CANH TÝ 2020

 

 

 

 
Chiều  

Thứ Ba
28/01

Sáng

 

Chiều

 
Thứ Tư
29/01

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Năm
30/01

Sáng

NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC CỦA KHỐI PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM
Chiều

 

 

Thứ Sáu
31/01

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng xét trường hợp GV Ngô Xuân Đinh.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Ô Tuấn, Bà C.T.T.Nga (KHCB); Ô Tân (TTGD); Bà Ánh, Ô Ngọc (TCKT); Ô Lâm, Ô Minh (Đào tạo); Bà Thu, Bà Tâm (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Chủ tịch Hội đồng
Chiều

 

 

Thứ Bảy
01/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
02/02

Sáng

 

 

Chiều