Lịch công tác tuần 06 năm 2020 (từ 03/02/2020 đến 09/02/2020)


Lịch công tác tuần 06 năm 2020 (từ 03/02/2020 đến 09/02/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 06 THEO NĂM 2020
TUẦN 27 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
03/02

Sáng

- Giảng viên và sinh viên được nghỉ học một tuần, từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. Lịch học chính thức bắt đầu từ thứ 2 ngày 10/02/2020. (theo thông báo đính kèm);

- Cán bộ, viên chức, người lao động khối phòng, ban, trung tâm vẫn làm việc bình thường.

 

Chiều

   

Thứ Ba
04/02

Sáng

   

Chiều

   
Thứ Tư
05/02

Sáng
8́h30

Nội dung: Công tác đào tạo học kỳ II năm học 2019 - 2020.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng, Bà Hạnh (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh, Ô Ngọc (KT&ĐBCL); Ô Đoan (ĐTTC); Ô Tân (TTGD); Ô An (Đào tạo SĐH); Bà Thu (TCCB); Ô Trinh (TTĐT&TVDH).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

 

 

Thứ Năm
06/02

Sáng
8h00
Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c thường vụ Đảng ủy, mời Đ/c Thu (TCCB). 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Đảng ủy
Chiều

 

 

Thứ Sáu
07/02

Sáng
9h00

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các Đ/c BCH Đảng ủy, mời Đ/c Hoàng, Đ/c Nga (VP ĐU).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư Đảng ủy

Chiều

14h00

Nội dung: Nghe báo cáo các phương án thiết kế CTSC giảng đường, Hội trường, thư viện trong kế hoạch năm 2020. Phòng QLĐT &XDCB chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, TS Hùng (HĐT); TS Lâm (ĐT), TS Trinh (KHCN-HTQT), TS Quyền (HCQT); TS Hương, TS Tuấn Anh (Khoa Công trình), TS Thanh (TT CNTT-TV), bà Ánh (TCKT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
08/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/02

Sáng

 

 

Chiều