Lịch công tác tuần 08 năm 2020 (từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)


Lịch công tác tuần 08 năm 2020 (từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 08 THEO NĂM 2020
TUẦN 29 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
17/02

Sáng

 - Giảng viên và sinh viên giảng dạy và học tập trực tuyến. (theo Thông báo đính kèm);

 - Cán bộ, viên chức, người lao động khối phòng, ban, trung tâm vẫn làm việc bình thường.

 
Sáng
9h30
Nội dung: Họp triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến.
Thành phần:
     - Đầu cầu Hà Nội: Các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Trường; Ô Lâm, Ô Dũng, Bà Hạnh, Ô Sơn, Ô Minh, Bà V. Anh (Đào tạo); Thầy Kiên (CNTT); Lãnh đạo các Khoa, trưởng các Bộ môn;
     - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT); Lãnh đạo các Khoa, lãnh đạo các Bộ môn;
     - Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ); Ô Tuấn (ĐT); Lãnh đạo các Khoa, lãnh đạo các Bộ môn.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 CSĐT. 
Ghi chú: Trung tâm CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật tại 03 đầu cầu.
Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Ba
18/02

Sáng

   

Chiều

   
Thứ Tư
19/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
20/02

Sáng
8h30
(Hoãn)

Nội dung: Đại hội Chi bộ Đào tạo.
Thành phần: Các đảng viên của Chi bộ Đào tạo.
Khách mời: BCH Đảng ủy Trường, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư Chi bộ
Chiều

 

 

Thứ Sáu
21/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
22/02

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
23/02

Sáng

 

 

Chiều