Lịch công tác tuần 19 năm 2018 (từ 07/5/2018 đến 13/5/2018)


Lịch công tác tuần 19 năm 2018 (từ 07/5/2018 đến 13/5/2018)

  • 06/05/2018 09:05
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 19 THEO NĂM 2018
TUẦN 40 THEO NĂM HỌC 2017-2018

Bấm để tải lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
07/5

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Rà soát tiến độ thực hiện xây dựng bài giảng điện tử.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng, Ô Tuấn (Phòng Đào tạo); Ô Dương (Phòng KT-ĐBCL); Trưởng các Khoa, Bộ môn (Khoa học cơ bản, Công nghệ thông tin).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT
Nguyễn Hoàng Long

Thứ Ba
08/5

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc tại CSĐT Thái Nguyên.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo các phòng thuộc CSĐT Thái Nguyên. Mời Ông Toàn (HCQT), đại diện Phòng QLĐT&XDCB.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, CSĐT Thái Nguyên.

Hiệu trưởng

Chiều

15h30

Nội dung: Gặp mặt Đội tuyển dự thi Robocon toàn quốc 2018.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, TS Trinh (KHCN-HTQT), TS Sơn (ĐT), Ông Trường (ĐTN), Ông Quyền (HCQT). Cán bộ và sinh viên đội tuyển Robocon.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà điều hành CSĐT Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
09/5

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Thứ Năm
10/5

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Vụ Tài chính (Bộ GTVT). Phòng TCKT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng; đại diện các Phòng TCKT, ĐT, SĐH, KHCN-HTQT, QLĐT&XDCB, HCQT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Vụ TC

Sáng
9h30
Nội dung: Họp Chi bộ Khoa Công trình.
Thành phần: Đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Công trình.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Bí thư Chi bộ Khoa Công trình

Chiều

14h00

Nội dung: Dự Họp Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng họp 206 Nhà 1C, số 219 Hà Đông, Hà Nội.

Đảng ủy Khối

Thứ Sáu
11/5

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Cục Đường thủy nội địa.
Thành phần: TS. Trinh (KHCN-HTQT), PGS. Quyết, TS. Khương (Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Phòng KHCN-HTQT

Chiều 

9h00

Nội dung: Tư vấn tuyển sinh tại Hải Phòng từ 11/5 đến 13/5
Thành phần: Đoàn tư vấn Tuyển sinh theo Quyết định.
Địa điểm: TP Hải Phòng.
Đoàn Tư vấn TS
Chiều    

Tối
19h30

Nội dung: Dự khán Đội tuyển dự thi Robocon toàn quốc 2018.
Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, TS Trinh (KHCN-HTQT), TS Sơn (ĐT), Ông Trường (ĐTN), Ông Quyền (HCQT); CBGV, NLĐ toàn Trường quan tâm. 
Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Thứ Bảy
12/5

Sáng
8h30
(Mới)

Nội dung: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. 
Thành phần: Ô Hùng (CT HĐT), B Thu (TCCB), Khoa Đào tạo tại chức và các học viên có tên trong danh sách. Ô Chung (TTCNTT) phụ trách kỹ thuật.
Mời dự: Đại diện trường cán bộ quản lý GTVT.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Khoa Đào tạo
 tại chức

Chiều

 

 

Chủ Nhật
13/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan