Lịch công tác tuần 21 năm 2017 (từ 22/5/2017 đến 28/5/2017)


Lịch công tác tuần 21 năm 2017 (từ 22/5/2017 đến 28/5/2017)

  • 21/05/2017 10:05
  • Lịch công tác tuần

TUẦN 21 THEO NĂM 2017
TUẦN 42 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
22/5

Sáng

 

 

Chiều
15h00

Nội dung: Hội ý về công tác hoàn thiện giảng đường C2-C3.
Thành phần: B Hương (Phòng QLĐT&XDCB), Ô Ngọc (Phòng HCQT), Ô Thanh (TT CNTT).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
23/5

Sáng
7h15

Nội dung: Dự Hội nghị Biểu dương công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu Ngành GTVT.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, Đại biểu theo giấy mời.
Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Công đoàn
Ngành GTVT
 Việt Nam

Sáng
9h00

Nội dung: Hội nghị chuyên đề “công tác tuyển sinh ĐH, CĐ 2017”.
Thành phần: Bí thư Đảng ủy Trường.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà 2C, ĐUK, số 01 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy
Khối các trường
ĐH, CĐ Hà Nội

Chiều

 

 

Thứ Tư
24/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
25/5

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị lấy ý kiến rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2021-2026 diện Bộ GTVT quản lý.
Thành phần: BCH Đảng bộ, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; trưởng, phó các Khoa, Bộ môn GDQP-AN, GDTC; trưởng, phó các Phòng, Trung tâm, Thư viện; Bí thư các chi bộ; giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, NCV cao cấp (danh sách 01 đính kèm).
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy-
Hiệu trưởng

Sáng
10h00

Nội dung: Họp Thường vụ, BGH về rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2021-2026 diện Bộ GTVT quản lý.
Thành phần: Các đ/c thường vụ đảng ủy Trường, BGH, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy-
Hiệu trưởng

Sáng
11h00

Nội dung: Hội nghị lấy ý kiến rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2021-2026 diện Bộ GTVT quản lý.
Thành phần: BCH Đảng bộ, BGH; trưởng các Khoa, Bộ môn GDQP-AN, GDTC; trưởng các Phòng, Trung tâm, Thư viện.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà H3.

Bí thư Đảng ủy-
Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp lấy phiếu về rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2021-2026 diện Bộ GTVT quản lý; rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2021-2026 diện Trường quản lý.
Thành phần: Các đ/c thường vụ đảng ủy Trường, BGH, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy-
Hiệu trưởng

Thứ Sáu
26/5

Sáng
9h00

(Mới)

Nội dung: Giao lưu sinh viên Việt- Pháp 2017 
Thành phần: BGH, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên; các Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn; các giảng viên đã học tập, nghiên cứu tại Pháp; các giảng viên và sinh viên không có giờ lên lớp quan tâm tới dự.

Địa điểm: Hội trường lớn cơ sở Hà Nội.

Ban tổ chức
Sáng
9h30
Nội dung: Hội nghị lấy ý kiến về rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2021-2026 diện Trường quản lý.
Thành phần: Các đ/c BCH Đảng bộ Trường, BGH.
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà H1.
Bí thư Đảng ủy-
Hiệu trưởng
Sáng
11h00

Nội dung: Họp xem xét kết quả và lấy phiếu về rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2021-2026 diện Trường quản lý.
Thành phần: Các đ/c thường vụ Đảng ủy Trường, BGH, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy-
Hiệu trưởng

Chiều
13h00

(Mới)

Nội dung: Dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Bộ GTVT.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà D, Bộ GTVT. 

Bộ trưởng Bộ GTVT
Chiều
14h00

(Mới)

Nội dung: Họp thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, thành viên Hội đồng thẩm định, tiểu ban xây dựng CTĐT, Phòng Đào tạo SĐH.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà H3.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều
15h00

Nội dung: Làm việc với Cty Sapa Thale Holding. (Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung).
Thành phần: PHT Khiêm, Ô Trinh, Bà Hiền (KHCN-HTQT), Ô Thanh (CNTT), Ô Quang, Bà Nhung (CTSV).
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
27/5

Sáng

 

 
Chiều

 

 

Chủ Nhật
28/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

 

Tin liên quan