Lịch công tác tuần 21 năm 2020 (từ 18/5/2020 đến 24/5/2020)


Lịch công tác tuần 21 năm 2020 (từ 18/5/2020 đến 24/5/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 21 THEO NĂM 2020
TUẦN 42 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
18/5

Sáng
9h00
Nội dung: Dự Lễ kỷ niệm “130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)”.
Thành phần: Hiệu trưởng. 
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (địa chỉ: Số 1 Đại lộ Thăng Long, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội

Chiều

   

Thứ Ba
19/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ. Tiểu ban nhân sự chuẩn bị.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng bộ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư đảng ủy

Chiều

   
Thứ Tư
20/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt. Tiểu ban nhân sự chuẩn bị.
Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt (danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư đảng ủy

Chiều

   

Thứ Năm
21/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ (cả ngày). Tiểu ban nhân sự chuẩn bị.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng bộ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư đảng ủy

Chiều

   

Thứ Sáu
22/5

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy
23/5

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
24/5

Sáng

 

 

Chiều