Lịch công tác tuần 22 năm 2020 (từ 25/5/2020 đến 31/5/2020)


Lịch công tác tuần 22 năm 2020 (từ 25/5/2020 đến 31/5/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 22 THEO NĂM 2020
TUẦN 43 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
25/5

Sáng
8h00
Nội dung: Chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội và kỹ năng mềm cho sinh viên năm học 2019 - 2020.
Thành phần: Các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội và đoàn viên, sinh viên tiêu biểu theo thành phần được triệu tập. 
Khách mời: PHT Vũ Ngọc Khiêm
.
Địa điểm: Hội trường lớn - CSĐT Hà Nội.
Ghi chú: Chương trình diễn ra trong 02 ngày 25, 26/5/2020.
Đoàn TN - Hội SV

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Công tác Hội đồng trường.
Thành phần: Đại diện Bộ GTVT, Ban Thường vụ Đảng ủy, BGH, Thư ký HĐT, Trưởng phòng TCCB
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng trường

Thứ Ba
26/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ. Tiểu ban nhân sự chuẩn bị.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng bộ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư đảng ủy
Sáng
10h00
Nội dung: Họp Hội nghị cán bộ chủ chốt. Tiểu ban nhân sự chuẩn bị.
Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt (danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Bí thư đảng ủy

Chiều

   
Thứ Tư
27/5

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ. Tiểu ban nhân sự chuẩn bị.
Thành phần: Các đồng chí BCH Đảng bộ.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Bí thư đảng ủy

Chiều

   

Thứ Năm
28/5

Sáng

   

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Họp rà soát văn bản, quy chế đào tạo.
Thành phần: Chủ tịch HĐT; các Phó Hiệu trưởng; Ô Lâm, Ô Minh, Bà Hạnh, Bà Nhung (Đào tạo); Bà Thu (TCCB); Ô Thế Anh (KT&ĐBCL); Ô Trinh (KHCN&HTQT); Ô An (Đào tạo SĐH).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Hiệu trưởng

Thứ Sáu
29/5

Sáng
8h45

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 5.
Thành phần: 
 - Đầu cầu Hà Nội: Chủ tịch HĐT, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường (trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm).
 - Đầu cầu Vĩnh Phúc: Lãnh đạo các khoa, phòng.
 - Đầu cầu Thái Nguyên: Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn
.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 3 CSĐT.
Ghi chú: TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 3 đầu cầu.
Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Bảy
30/5

Sáng
8h00

(HOÃN)

Nội dung: Lễ Mittinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020. ĐTN, HSV, Phòng ĐT và HCQT phối hợp Đơn vị chủ trì chuẩn bị.
Thành phần: Đảng ủy, BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV, các thầy, cô giáo quan tâm tới dự; các em sinh viên theo danh sách

Khách mời: Lãnh đạo Bộ GTVT; Lãnh đạo Bộ Y tế; Đại diện một số cơ quan, đơn vị ngành GTVT
.
Địa điểm: Hội trường lớn - CSĐT Hà Nội.

Cục Y tế, Bộ GTVT

Sáng
8h30
Nội dung: Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).
Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Hùng (CT HĐT)
, Bà Thu (TCCB), Ô. Đoan (ĐTTC), Ô. Toàn (Trung tâm) và các đồng chí học viên khóa học (theo danh sách đính kèm)
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Thư viện - CSĐT Hà Nội.
Trung tâm HTSVKN&QHDN

Chiều

 

 

Chủ Nhật
31/5

Sáng

 

 

Chiều