Lịch công tác tuần 27 năm 2020 (từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)


Lịch công tác tuần 27 năm 2020 (từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 27 THEO NĂM 2020
TUẦN 48 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
29/6

Sáng
8h30

Nội dung: Hội đồng bảo vệ LATS cấp Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm
.
Địa điểm: Phòng 511, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Sáng
10h00
Nội dung: Tiếp đoàn kiểm tra công tác GDTC và phong trào TDTT khối trường năm học 2019 - 2020.
Thành phần: Bà Sao (Chủ tịch CĐT); Ô Lâm (Trưởng Phòng Đào tạo); Ô Ánh (Bí thư ĐTN); Ô Lý, Bà Thơm (Khoa CT-QPAN-GDTC) và Bộ môn GDTC Phân hiệu Hà Nội
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Ba
30/6

Sáng

 

 
Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Phòng họp 2D, tầng 2, nhà D, Bộ GTVT.

Bộ trưởng Bộ GTVT

Chiều
14h30

Nội dung: Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN, môi trường các cấp đến năm 2020.
Thành phần: Chủ nhiệm các nhiệm vụ KHCN, môi trường các cấp đến năm 2020 và các thành viên Tổ kiểm tra
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Các chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ gửi báo cáo theo mẫu đính kèm về Phòng KHCN- HTQT trước ngày 29/6 để tổng hợp (mẫu báo cáo)
PHT Vũ Ngọc Khiêm
Thứ Tư
01/7

Sáng
8h30

Nội dung: Xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo.
Thành phần: Ô Lâm, Bà Hạnh, Ô Minh, Bà Vân Anh (Đào tạo); Ô An (Đào tạo SĐH); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh (KT&ĐBCL); Trưởng các khoa.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Năm
02/7

Sáng

   

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Họp Hội đồng xét duyệt Hồ sơ thi giảng viên chính năm 2020.
Thành phần: Thành viên Hội đồng (theo danh sách đính kèm).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng

Thứ Sáu
03/7

Sáng

   

Chiều
14h30

Nội dung: Họp trực tuyến khởi động Dự án quốc tế về Bảo vệ môi trường SOLUTIONSplus do Uỷ ban Châu Âu tài trợ.
Thành phần: Ô Trinh (Phòng KHCN&HTQT); các thành viên nhóm nghiên cứu Dự án SOLUTIONSplus
.
Khách mời: Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT, PHT Nguyễn Hoàng Long.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 H3.
Ghi chú: Trung tâm CNTT chuẩn bị kỹ thuật và kết nối.
PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Bảy
04/7

Sáng
9h00
(Hoãn)

Nội dung: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 86.
Thành phần: Lãnh đạo Nhà trường, Bà Thu (TCCB), Ô. Đoan (ĐTTC), Ô.Toàn (Trung tâm) và các đồng chí học viên khóa 86
 (theo danh sách đính kèm).
Khách mời: Trường Cán bộ quản lý GTVT: Ô.Tuấn (Hiệu trưởng); Ô.Thuận (Trưởng phòng ĐT- QLKH)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Trung tâm HTSVKN&QHDN

Chiều

 

 

Chủ Nhật
05/7

Sáng

 

 

Chiều