Lịch công tác tuần 33 năm 2020 (từ 10/8/2020 đến 16/8/2020)


Lịch công tác tuần 33 năm 2020 (từ 10/8/2020 đến 16/8/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 33 THEO NĂM 2020
TUẦN 02 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
10/8

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Ba
11/8

Sáng

 

 

Chiều

15h00

Nội dung: Dự hội nghị BCH ĐUK.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Phòng 206 nhà C, cơ quan ĐUK.

ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội
Thứ Tư
12/8

Sáng

   
Chiều
14h00
(mới)
Nội dung: Họp Ban chấp hành Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HC-QT chuẩn bị các điều kiện phòng dịch theo quy định.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long
Chiều
15h00
(mới)
Nội dung: Họp cán bộ chủ chốt về công tác Đảng, công tác cán bộ.
Thành phần: Cán bộ chủ chốt (Danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long
Chiều
15h30
(mới)
Nội dung: Họp Ban chấp hành Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên. 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
16h00
(mới)

Nội dung: Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phần: Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2021 (Danh sách đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Chủ tịch Hội đồng Trường

Thứ Năm
13/8

Sáng
8h00
(mới)

Nội dung: Dự hội nghị của Bộ GTVT.
Thành phần: PGS.TS. Đào Văn Đông, PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, TS. Nguyễn Mạnh Hùng. 
Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2, nhà D, Trụ sở Bộ GTVT.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 7h00.
Bộ trưởng Bộ GTVT
Sáng
10h00
(mới)
Nội dung: Họp BCH Đảng ủy bầu Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phần: Các đ/c đảng ủy viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PBT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Sáu
14/8

Sáng
8h30
(Hoãn)

Nội dung: Họp Hội đồng đền bù. Phòng TCCB chuẩn bị.
Thành phần: Thành viên Hội đồng (Quyết định đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HC-QT chuẩn bị các điều kiện phòng dịch theo quy định.
Chủ tịch Hội đồng
Sáng
9h00
Nội dung: Dự hội nghị tại Thành ủy Hà Nội.
Thành phần: Hiệu trưởng.
Địa điểm: Thành ủy Hà Nội.
Thành ủy Hà Nội

Chiều
14h00
(HOÃN)

Nội dung: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
Thành phần: Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (Quyết định đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
Ghi chú: Phòng HC-QT chuẩn bị các điều kiện phòng dịch theo quy định.
Chủ tịch Hội đồng

Thứ Bảy
15/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
16/8

Sáng

 

 

Chiều