Lịch công tác tuần 42 năm 2019 (từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)


Lịch công tác tuần 42 năm 2019 (từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 42 THEO NĂM 2019
TUẦN 11 THEO NĂM HỌC 2019-2020

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
14/10

Sáng
09h00

 

Nội dung: Họp triển khai Chương trình Nghệ thuật tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT với chủ đề “Sinh viên với văn hóa giao thông” và Gala Chào Tân sinh viên K70.

Thành phần: Ô Lâm (Đào tạo), Ô Quyền (HCQT), Ô Thanh (TT CNTT), Ô Trinh (KHCN&HTQT), Ô Ánh, Ô Kiên, Ô Hưng (ĐTN), Ban Tổ chức (Danh sách kèm theo).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long – Phó Hiệu trưởng
Chiều
14h00

Nội dung: Họp Hội đồng đền bù. TT CNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật 2 đầu cầu.

Thành phần:

  • Đầu cầu Hà Nội: Các Phó Hiệu trưởng, Bà Sao (CTCĐ), Thu (TCCB), Bà Ánh (TCKT), Ô Lý (Khoa CT-QP-AN);

  • Đầu cầu Thái Nguyên: Ô Long (PGĐ), Ô Đức (TCCB), Bà Điệp (TCKT), Ô Tuấn (ĐT).

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến CSĐT Hà Nội và Thái Nguyên.

Chủ tịch HĐ

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Hội đồng.

Thành phần: Các Phó Hiệu trưởng, Bà Sao (CTCĐ), Bà Thu (TCCB), Ô Tân (Thanh tra).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Chủ tịch HĐ

Thứ Ba
15/10

Sáng

 

 

Chiều
14h30

Nội dung: Họp về cuốn lịch sử Nhà trường. Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung và mời dự.

Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Ô Trinh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.

Hiệu trưởng

Thứ Tư
16/10

Sáng

 

 

Chiều
13h30

Nội dung: Khóa học "Introduction to Data Science-Tiếp cận khoa học dữ liệu" bên lề Hội thảo CIGOS 2019.

Giảng dạy: Prof. Sybil. Derrible.

Thành phần: Học viên đã đăng ký với Ban tổ chức.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Thời gian: 03 ngày (từ ngày 16 đến hết ngày 18/10/2019).

Lãnh đạo Khoa Công trình

Thứ Năm
17/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Tối
19h00

Nội dung: Hội diễn nghệ thuật tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT với chủ đề “Sinh viên với văn hóa giao thông”.

Thành phần: Chủ tịch HĐT, BGH, CĐ, ĐTN, lãnh đạo các đơn vị; CBGV quan tâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.
Đoàn thanh niên

Thứ Sáu
18/10

Sáng

7h30

Nội dung: Dự họp tại Bộ GTVT.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Hội trường Bộ GTVT.

Bộ trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Họp rà soát công tác chuẩn bị các tiểu ban Khoa học, Thư ký và Tài trợ Cigos19.

Thành phần: Thành viên 3 tiểu ban.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

Trưởng Tiểu ban

Thứ Bảy
19/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
20/10

Sáng

 

 

Chiều