Lịch công tác tuần 43 năm 2020 (từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)


Lịch công tác tuần 43 năm 2020 (từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 43 THEO NĂM 2020
TUẦN 12 THEO NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
19/10

Sáng
9h30
Nội dung: Làm việc với Phòng QLĐT-XDCB.
Thành phần: BGH; ô Hiếu, bà Hương (P.QLĐT-XDCB); bà Ánh (P.TCKT)
.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 H1.
PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (2020-2025).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trường; đại diện Khoa KTVT; TS. Đỗ Quang Hưng (Khoa CNTT); PGS.TS Vũ Hoài Nam (Khoa Công trình); sinh viên Nguyễn Thị Thùy Linh, Lớp 69DCKT21.
Địa điểm: Trung tâm văn hóa Hàng không, số 196 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.
Ghi chú: Xe xuất phát tại Trường lúc 13h00.

Bộ GTVT

Thứ Ba
20/10

Sáng

 

 

Chiều
14h00

Nội dung: Xây dựng kế hoạch phát triển ngành đào tạo.
Thành phần: BGH; Ô Lâm, Bà Hạnh, Bà Vân Anh (P.ĐT); Ô An (P.ĐTSĐH); Ô Đoan (K.ĐTTC); Ô Thế Anh (P.KT-ĐBCL); Ô Trinh (TTTVDH-VLQT); Trưởng các khoa.
Phòng ĐT, ĐTSĐH, ĐTTC chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long
Thứ Tư
21/10

Sáng
8h30

Nội dung: Báo cáo về phương án, nội dung cải tạo các công trình 2021.
Thành phần: PHT Nguyễn Mạnh Hùng; ô. Lâm, ô. Vương Sơn (P.ĐT); ô. Thanh (TT CNTT-TV); bà Hương, ô.Tuấn Anh (K.Công trình); ô.Trinh (KHCN-HTQT); ô. Quyền (HCQT); ô. Long (CSĐT Thái Nguyên)
.
P.QLĐT&XDCB và các đơn vị Tư vấn chuẩn bị b/c.
Mời dự: Chủ tịch HĐT.
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 03 cơ sở đào tạo.
PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Rà soát công tác đảm bảo chất lượng đào tạo.
Thành phần: Ô Thế Anh, Ô Ngọc, Bà Quỳnh Anh (P.KT-ĐBCL); Ô Lâm (P.ĐT); Ô An (P.ĐTSĐH); Ô Đoan (K.ĐTTC); Ô Tân (P.TTGD)
.
Phòng KT-ĐBCLĐT chuẩn bị báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Năm
22/10

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Lễ khai giảng Trường Đại học Hàng Hải.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trường.
Địa điểm: Trường Đại học Hàng Hải
.

PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Sáu
23/10

Sáng
8h30

Nội dung: Chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.
Thành phần: Ô Lâm, Ô Dũng (P.ĐT); Ô Thế Anh (P.KT-ĐBCL); Ô Ánh (ĐTN); Ô Toàn (TTHTSVKH-QHDN); Ô Trinh (TTTVDH-VLQT); Ô Thanh (TTCNTT-TV); Bà Hoà, Bà Nga (Bộ môn Ngoại ngữ Anh – Pháp).
Chuẩn bị báo cáo: P.ĐT về chương trình ngoại khoá; Trung tâm HTSVKH-QHDN về chương trình khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp; Trung tâm CNTT-TV về kỹ năng CNTT; TTTVDH-VLQT và Bộ môn Ngoại ngữ Anh- Pháp về ngoại ngữ; ĐTN về hoạt động phong trào.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 H3.
PHT PT Nguyễn Hoàng Long

Chiều

   

Thứ Bảy
24/10

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
25/10

Sáng

 

 

Chiều