Thông báo Tuyển dụng nhân lực Đợt 3 năm 2018 để đào tạo về vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông