Lịch công tác tuần 23 năm 2019 (từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)


Lịch công tác tuần 23 năm 2019 (từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 23 THEO NĂM 2019
TUẦN 44 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
03/6

Sáng
8h00

Nội dung: Khóa bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy hiện đại”.

Thành phần: Các giảng viên theo Quyết định cử giảng viên tham dự khóa bồi dưỡng.

Địa điểm: Phòng 301, nhà A1.

TS. Hoàng Thị Hồng Lê

Sáng
9h30

Nội dung: Hội ý công tác.

Thành phần: PHT Long; Ô Lâm, Ô Dũng (ĐT); Ô Thế Anh (KTĐBCL).

Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
04/6

Sáng

8h30

Nội dung: Hội ý công tác.

Thành phần: Hiệu trưởng, các PHT, Ô Hùng (HĐT), Ô Lâm (ĐT), Bà Thu (TCCB), Bà Sao (CTCĐ), Ô Ánh (ĐTN).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
05/6

Sáng
8h30

Nội dung: Làm việc với Công ty Cổ phần Nền móng Đua Fat về tuyển dụng nhân sự.

Thành phần: Ô Trinh (P.KHCN-HTQT); Ô Trầm, Ô Thuận, Ô Tuấn (MXD); sinh viên K65 ngành Máy xây dựng.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Trưởng Khoa
Cơ khí

Chiều

 

 

Thứ Năm
06/6

Sáng
9h00

Nội dung: Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng BIM trong đào tạo và thực tiễn.

Thành phần: Lãnh đạo khoa, Công ty TNHH phần mềm Baezeni, lãnh đạo các bộ môn, giảng viên, sinh viên Khoa công trình (không có giờ lên lớp).

Mời dự: Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng KHCN-HTQT.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Lãnh đạo khoa Công trình

Sáng
​9h00

Nội dung: Làm việc với công ty Toyota Việt Nam.

Thành phần: Ô Tiến (TTCNCK), Ô Trinh (P.KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Thư viện.

PHT Vũ
Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Khoa giáo dục nghề - Đại học Sư phạm Đài Loan.

Thành phần: Ô Tiến (TTCNCK), Ô Trinh, bà Hiền (Phòng KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Phòng
KHCN-HTQT

Thứ Sáu
07/6

Sáng
8h00

Nội dung: Họp chuẩn bị tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên.

Thành phần: Ô Lâm, bà Hạnh, Ô Dũng, bà Nhung (Đào tạo), Ô Toàn (ĐT tại chức), Trưởng các Khoa: Kinh tế - Vận tải, Công Trình, Công nghệ thông tin, Cơ Khí.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Sáng
​10h00

Nội dung: Làm việc với Khoa KTVT về điều chỉnh Chương trình ĐT của Khoa KTVT. Khoa KTVT chuẩn bị và báo cáo.

Thành phần: PHT Long; TS Lê, TS Sao và trưởng các BM thuộc Khoa KTVT; Ô Lâm (ĐT), Bà Hương (CT), Ô Thanh (CNTT), Ô Tuấn (KHCB), Ô Trinh (KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Bảy
08/6

Sáng
9h00
(Mới)

Nội dung: Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 58

Thành phần: Ô Hùng (Chủ tịch HĐT); Ô Toàn - đồng GVCN, Ô Đoan (ĐTTC) và các đồng chí học viên khóa 58 (theo danh sách đính kèm)

Phối hợp với:

Trường Cán bộ quản lý GTVT: ô Phương (PHT), bà Nguyệt Anh (T.phòng  ĐT – QLKH), ông Phạm Thế Anh (GVCN)

Trung tâm công nghệ thông tin – Thư viện:  ô Chung

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
09/6

Sáng

 

 

Chiều