Lịch công tác tuần 27 năm 2019 (từ 01/7/2019 đến 07/7/2019)


Lịch công tác tuần 27 năm 2019 (từ 01/7/2019 đến 07/7/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 27 THEO NĂM 2019
TUẦN 48 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
01/7

Sáng

Nội dung: Chấm thi THPTQG (dự kiến đến hết tuần).

Thành phần: Đoàn chấm thi.

Địa điểm: Tỉnh Bắc Cạn.
PHT Vũ Ngọc Khiêm
Sáng
8h30

Nội dung: Khoa cơ khí, Trung tâm CNCK Họp tổng kết năm học 2018-2019.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, Giảng viên của Khoa cơ khí, Trung tâm Công nghệ cơ khí.

Mời dự: Lãnh đạo Trường và các phòng ban chức năng.

Địa điểm: Cơ sở Đào tạo Vĩnh Phúc.

Xe xuất phát từ Hà Nội từ 6h15 phút.

Khoa Cơ khí
T.Tâm CNCK

Chiều
13h30

Nội dung: Dự họp tại Bộ GTVT.

Thành phần: Hiệu trưởng, Ô Hiếu (Phòng QLĐT-XDCB); Ô Hải (Phòng KHCN-HTQT).

Địa điểm: Hội trường- Nhà D- Trụ sở Bộ GTVT.
Lãnh đạo Bộ GTVT

Chiều
15h30

Nội dung: Họp Hội đồng cấp Bộ GTVT thẩm định thuyết minh đề cương nhiệm vụ Môi trường năm 2020.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Tầng 2- Nhà D- Trụ sở Bộ GTVT.

Vụ trưởng
Vụ Môi trường

Thứ Ba
02/7

Sáng
8h00

Nội dung: Dự họp tại Bộ GTVT.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Hội trường Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT

Chiều

14h00

Nội dung: Dự họp tại Bộ GTVT.

Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

Địa điểm: Hội trường Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT

Thứ Tư
03/7

Sáng

10h00

Nội dung: Hội ý công tác.

Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ô Hiếu (Phòng QLĐT-XDCB); Ô Hải (Phòng KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Chiều
13h30

Nội dung: Làm việc với tổ chức KOICA- Hàn Quốc.

Thành phần: Ô Hiếu (Phòng QLĐT-XDCB); Ô Hải (Phòng KHCN-HTQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Năm
04/7

Sáng

Nội dung: Triển khai thực nghiệm hiện trường đề tài Nhà nước, mã số KC.02.16/16-20.

Thành phần: Nhóm thực hiện đề tài.

Địa điểm: Quốc lộ 51 (Sài Gòn- Vũng Tàu).

Thời gian: Từ ngày 4/7-6/7.

Chủ nhiệm đề tài

Chiều

 

 

Thứ Sáu
05/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
06/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
07/7

Sáng

 

 

Chiều