TIN TỨC
Hoạt động sinh viên
Thông báo số 2 về xét tuyển hệ cao đẳng 2012

Thông báo số 2 về xét tuyển hệ cao đẳng 2012

Thí sinh không trúng tuyển vào hệ đại học chính quy của Trường, nếu đạt từ 10 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên và không có điểm liệt) có khả năng trúng tuyển vào một trong các ngành đào tạo cao đẳng chính quy của trường.

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2012

Thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2012

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cần tuyển dụng những ứng viên có trình độ Tiến sỹ; Thạc sĩ; Kỹ sư tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính quy loại khá, giỏi với các chuyên ngành: