Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Lịch công tác tuần 16 năm 2019 (từ 15/4/2019 đến 21/4/2019)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

TUẦN 16 THEO NĂM 2019
TUẦN 37 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(
Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
15/4

Sáng

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (đến hết ngày 15/4/2019)

 

Chiều

 

 

Thứ Ba
16/4

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Tư
17/4

Sáng
8h00

Nội dung: Sinh viên tham gia giải bóng chuyền sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2019.

Thành phần: Bộ môn GDTC, đoàn tham gia theo quyết định số 944 ngày 29/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT.

Địa điểm: Sân vận động trường Đại học Hà Nội.

Ban tổ chức

Chiều
14h00

Nội dung: Triển khai xây dựng CTĐT theo CDIO.

Thành phần: Ô Lâm, bà Hạnh, Ô Minh, Ô Dũng (Đào tạo); Ô Thế Anh, Ô Huỳnh (KTĐBCLĐT); lãnh đạo khoa và trưởng các bộ môn khoa Công trình.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với các sở ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc. Phòng QLĐT&XDCB chuẩn bị nội dung.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Khiêm, Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Hiếu (QLĐT&XDCB), Ô Sơn (ĐT), Ô Quyền (HCQT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở KHĐT
Vĩnh Phúc

Thứ Năm
18/4

Sáng
8h30

Nội dung: Họp đảng ủy bộ phận mở rộng cơ sở đào tạo Thái Nguyên

Địa điểm: CSĐT Thái Nguyên

 

Chiều
13h30

Nội dung: Sinh viên tham gia giải bóng chuyền sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2019.

Thành phần: Bộ môn GDTC, đoàn tham gia theo quyết định số 944 ngày 29/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT.

Địa điểm: Sân vận động trường Đại học Hà Nội.

Ban tổ chức
Chiều
14h30

Nội dung: Làm việc với Khoa Kinh tế Vận tải.

Thành phần: các Phó hiệu trưởng; trưởng các Phòng ĐT, SĐH, KHCN-HTQT, TCCB; Lãnh đạo Khoa, trưởng các BM thuộc Khoa Kinh tế Vận tải.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
19/4

Sáng
10h00
(Mới)

Nội dung: Gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2019.

 (Phòng CTSV chuẩn bị nội dung; TTCNTT-TV chuẩn bị kỹ thuật tại các đầu cầu và cử người chụp ảnh,  viết bài đăng web)

Thành phần mời dự: Ô Hùng (CTHĐT), Ô Quang (CTSV), Ô Lâm (ĐT), Ô Ánh (ĐTN), Ô Quang Anh (Khoa CK), bà Lê (Khoa KTVT), bà Hương (Khoa CT); Ban chỉ đạo (theo QĐ); giảng viên ôn luyện và sinh viên dự thi.

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: Ô Sơn (ĐT), Ô Trường (ĐTN); Lãnh đạo bộ môn có môn thi tại CSĐT VP; giáo viên ông luyện và sinh viên dự thi.

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến cơ sở đào tạo Hà Nội và Vĩnh Phúc.

PHT Nguyễn
Hoàng Long

Chiều
13h30

Nội dung: Sinh viên tham gia giải bóng chuyền sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2019.

Thành phần: Bộ môn GDTC, đoàn tham gia theo quyết định số 944 ngày 29/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT.

Địa điểm: Sân vận động trường Đại học Hà Nội.

Ban Tổ chức
Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà. Phòng KHCN-HTQT chuẩn bị nội dung

Thành phần: TS Hùng (HĐT), các PHT, Ô Trinh (KHCN-HTQT), Ô Thanh (CNTT).

Địa điểm: Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

Phòng HCQT chuẩn bị xe xuất phát tại Trường từ 13h00.

Hiệu trưởng

Chiều
16h00

Nội dung: Duyệt tổ chức khai mạc Hội thao Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và chào mừng Tháng Công nhân năm 2019

Thành phần: Ban Tổ chức Hội thao, Bộ môn Giáo dục thể chất.

Địa điểm: Cơ sở Vĩnh Phúc

Ban Tổ chức
Hội thao

Thứ Bảy
20/4

Khai mạc
7h30
(Cả ngày)

Nội dung: Hội thao Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và chào mừng Tháng Công nhân năm 2019. (Chương trình Hội thao)

Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT;  Ban Tổ chức Hội thao; BCH Công đoàn Trường; Lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; các đoàn vận động viên và tập thể CB-VC-NLĐ trong toàn Trường.

Địa điểm: Cơ sở Vĩnh phúc

Ban Tổ chức
Hội thao

Chiều

 

 

Chủ Nhật
21/4

Sáng
6h30
(Mới)

Nội dung: Dự thi  Olympic Cơ học toàn quốc năm 2019 (cả ngày)

Thành phần: Ô Quang (CTSV – Trưởng đoàn); Giáo viên ôn luyện đội tuyển và 33 sinh viên dự thi.

Địa điểm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

(Phòng HCQT chuẩn bị xe xuất phát tại Trường từ 6h30)

 

Chiều