Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (từ 10/9/2018 đến 16/9/2018)


Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (từ 10/9/2018 đến 16/9/2018)

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 37 THEO NĂM 2018
TUẦN 06 THEO NĂM HỌC 2018-2019

Bấm để tải lịch tuần trên PC
Bấm để tải lịch tuần trên mobile

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
10/9

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Đảng ủy Trường.

Thành phần: Các đ/c Đảng ủy Trường.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Sáng
8h30

Nội dung: Dự buổi đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào.
Thành phần: Ô Trinh (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng khách quốc tế, tầng 2 Nhà D, Bộ GTVT.

Lãnh đạo
Vụ TCCB
 Bộ GTVT

Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc về dự án phát triển Trường.
Thành phần: Ô Trinh, Ô Hiếu, Ô Khánh (Phòng KHCN-HTQT).
Địa điểm: Trụ sở AFD tại Hà Nội.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba
11/9

Sáng
8h00

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các NQ Hội nghị TW 7, Khóa XII của Đảng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với VP Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

Thành phần: Cán bộ, đảng viên, giảng viên (không có giờ lên lớp), người lao động CSĐT Hà Nội.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Báo cáo viên

Sáng
9h30

Nội dung: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào.

Thành phần: PHT Long, Ô Trinh, B Hiền (Phòng KHCN-HTQT), B Thu (TCCB), Ô An (SĐH), Ô Lâm (ĐT).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều
14h00

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các NQ Hội nghị TW 7, Khóa XII của Đảng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với VP Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

Thành phần: Cán bộ, đảng viên, giảng viên (không có giờ lên lớp), người lao động CSĐT Vĩnh Phúc.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.

Báo cáo viên

Chiều
14h00

Nội dung: Dự họp về phương án lựa chọn công nghệ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Thành phần: Hiệu trưởng.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà D, Bộ GTVT.

Lãnh đạo Bộ GTVT

Thứ Tư
12/9

Sáng
8h30

Nội dung: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các NQ Hội nghị TW 7, Khóa XII của Đảng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với VP Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

Thành phần: Cán bộ, đảng viên, giảng viên (không có giờ lên lớp), người lao động CSĐT Thái Nguyên.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

Báo cáo viên

Sáng
9h00

Nội dung: Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Trường GSTM Singapore.

Thành phần: Ô Trinh, B Hiền (Phòng KHCN-HTQT), B Hương (Khoa Công trình).

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

 

 

Thứ Năm
13/9

Sáng

 

 

Chiều

14h00

Nội dung: Hội ý công việc.

Thành phần: Các Phó hiệu trưởng, Ô Hùng (HĐT), Ô Lâm (ĐT), Bà Sao (CĐ), Ô Ánh (ĐTN).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu
14/9

Sáng
8h00

Nội dung: Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 CSĐT Hà Nội. (Phòng ĐT chủ trì phối hợp các đơn vị chuẩn bị).

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Y tế, Thư viện, Bộ môn, các giảng viên (không có giờ lên lớp); Chủ tịch HSV, Sinh viên các lớp theo Kế hoạch.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.

Bấm để xem Chương trình

Hiệu trưởng

Sáng
9h30

Nội dung: Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018. (Phòng CTSV chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị).

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Thủ trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Y tế, Thư viện, Bộ môn, các giảng viên (không có giờ lên lớp); Chủ tịch HSV, Sinh viên các lớp theo Kế hoạch.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội.
Bấm để xem Chương trình

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 CSĐT Vĩnh Phúc. (Phòng ĐT chủ trì phối hợp các đơn vị chuẩn bị).

Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch CĐ, Phó Bí thư ĐTN, Lãnh đạo các đơn vị, Bộ môn, các giảng viên tại CSĐT Vĩnh Phúc (không có giờ lên lớp); Sinh viên các lớp theo Kế hoạch.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Vĩnh Phúc.

Bấm để xem Chương trình

Hiệu trưởng

Chiều
14h30

Nội dung: Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 CSĐT Thái Nguyên. (Phòng ĐT chủ trì phối hợp các đơn vị chuẩn bị).

Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ô Lâm (ĐT), Phó Bí thư ĐTN; Lãnh đạo các đơn vị, Bộ môn, các giảng viên tại CSĐT Thái Nguyên (không có giờ lên lớp); Sinh viên các lớp theo Kế hoạch.

Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Thái Nguyên.

Bấm để xem Chương trình

PHT Nguyễn Hoàng Long

Thứ Bảy
15/9

Sáng
10h00

Nội dung: Bế giảng lớp TCLL chính trị-hành chính khóa 48.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Ô Hùng (CTHĐT), B Thu (TCCB), Ô Trinh (KHCN-HTQT); Ô Đoan, Ô Toàn (ĐTTC), và các đồng chí học viên khóa 48 (theo danh sách đính kèm).
Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý GTVT: Ô Tuấn (Hiệu trưởng); Phòng ĐT-QLKH.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà H3.

Khoa ĐTTC

Chiều

 

 

Chủ Nhật
16/9

Sáng

 

 

Chiều