Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (từ 11/12/2017 đến 17/12/2017)


Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (từ 11/12/2017 đến 17/12/2017)

  • 10/12/2017 15:12
  • Lịch công tác tuần

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ Tuanvd@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

TUẦN 50 THEO NĂM 2017
TUẦN 19 THEO NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
11/12

Sáng
8h00

Nội dung: Hội đồng KHCN cấp trường xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên và Sinh viên năm học 2017-2018.
Thành phần: Danh sách Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài, giảng viên hướng dẫn và sinh viên nghiên cứu.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng
Sáng
9h30

Nội dung: Hội ý công việc.
Thành phần:
- PHT Long, Bà Thủy (TCKT), Bà Thu (TCCB): Từ 9h30;
- PHT Khiêm, Ô Ngọc, Ô Thi (HCQT): Từ 11h00.
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00

Nội dung: Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt ở Việt Nam.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm, PHT Nguyễn Hoàng Long; Ô Trinh , Ô Hiếu, Ô Hải (Phòng KHCN- HTQT); Ô Ngọc (HCQT); Bà Thủy (Phòng TCKT); Bà Hương; Ô Hoàng Anh (Khoa Công trình); Ô Lân (Nhóm Nghiên cứu mạnh).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Ba
12/12

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Dự Hội nghị học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa 12.
Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Vũ Ngọc Khiêm.
Địa điểm: Hội trường tầng 2 Nhà D, Bộ GTVT.

Bí thư BCS, BT. Nguyễn Văn Thể​

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Công đoàn Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.
Thành phần: PHT Nguyễn Hoàng Long, Đoàn viên công đoàn CSĐT Thái Nguyên.
Địa điểm: Hội trường CSĐT Thái Nguyên.

Chủ tịch Công đoàn CSĐT Thái Nguyên​
Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Công đoàn Khoa Lý luận chính trị.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Khoa Lý luận chính trị.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện, CSĐT Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn
Khoa Lý luận chính trị​

Chiều
14h00

Nội dung: Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ cơ khí.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Trung tâm Công nghệ cơ khí.
Địa điểm: Phòng họp CSĐT Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Công nghệ cơ khí​

Thứ Tư
13/12

Sáng
8h00

Nội dung: Đại hội Công đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh.
Thành phần: Đoàn viên công đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh.
Địa điểm: Hội trường CSĐT Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Công đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 65. Lịch học
Thành phần: Danh sách học viên.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện, CSĐT Hà Nội.
 
Chiều

 

 

Thứ Năm
14/12

Sáng
8h30

Nội dung: Họp về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh. Các đơn vị SĐH, ĐTTC, ĐT chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: Các PHT, Ô An (SĐH), Ô Hùng (ĐTTC), Ô Lâm, Ô Dũng (ĐT), Ô Trinh (KHCN-HTQT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng
Chiều
15h30

Nội dung: Bảo vệ đề cương dự án hợp tác nghiên cứu với Công ty Trường Hải.
Thành phần: PHT Vũ Ngọc Khiêm; và các thành viên nhóm Nghiên cứu về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Địa điểm: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Lãnh đạo UB ATGTQG

Thứ Sáu
15/12

Sáng
8h00

Nội dung: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW6, Khóa XII. Giấy mời
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư, các PHT, Chủ tịch HĐT, Ô Tân (ban Tuyên giáo ĐU).
Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà A1, Trường ĐH Hà Nội.

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Sáng
8h00

(Mới)

Nội dung: Dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2017
Thành phần: Hiệu trưởng; Ô.Hùng (CTHĐT); B.Sao (CĐ); Ô Hoàng Văn Lâm (Khoa KTVT); Ô.Toàn (Khoa ĐTTC).
Địa điểm: Khách sạn JW Marriot, số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

(Phòng HCQT bố trí xe lúc 7h30 xuất phát tại Trường)

Bộ Công thương

Chiều
13h00

Nội dung: Hội thảo về "Nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu". Chương trình, Giấy mời
Thành phần: Vụ Môi trường - Bộ giao thông, Cục Kiểm soát ô nhiễm- Bộ tài nguyên và môi trường, Cục Đăng kiểm, Viện tiêu chuẩn chất lương Việt Nam- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc, Đại học Công nghệ GTVT.
Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà H3, CSĐT Hà Nội.

Lãnh đạo
Vụ Môi trường
Bộ GTVT

Thứ Bảy
16/12

Sáng

 

 

Chiều
14h30
(mới)

Nội dung: Họp Ban giám hiệu.
Thành phần: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng. Mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: PH Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng

Chiều
15h30
(mới)

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư, các Đ/c UVTV. Mời Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: PH Hiệu trưởng.
Bí thư Đảng ủy Trường

Chủ Nhật
17/12

Sáng

 

 

Chiều

 

 
Tin liên quan