Khoa Cơ khí

Tin tức - Sự kiện

Hội thảo giới thiệu việc làm và hướng nghiệp của Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật...
Hội thảo giới thiệu việc làm và hướng nghiệp của Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật...

Ngày 19/10/2018, tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo và giao lưu giữa sinh viên Ngành Kỹ...

Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy được Công ty Thiết kế tàu biển Nhật Bản tuyển...
Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy được Công ty Thiết kế tàu biển Nhật Bản tuyển...

Ngày 04/06/2018 Công ty Thiết kế tàu biển DAIZO TEC vui mừng thông báo chính thức nhận 2 sinh viên Khóa 64 đang học Chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy vào làm việc bắt đầu từ ngày 01/07/2018. Việc...