Khoa Cơ khí

Tin tức - Sự kiện

Cảm tưởng của sinh viên được cử di thực tập tại Công ty Hyundai Việt trì
Cảm tưởng của sinh viên được cử di thực tập tại Công ty Hyundai Việt trì

Qua một thời gian được các Thầy ở BM ô tô, Khoa Cơ khí dẫn đi thực tập tại công ty Hyundai việt trì (TP. Việt Trì - Phú Thọ) đã có 4 em được nhận hợp đồng làm việc tại công ty.

Khoa Cơ Khí tham dự Hội thảo nâng cao khả năng khai thác Máy xây dựng
Khoa Cơ Khí tham dự Hội thảo nâng cao khả năng khai thác Máy xây dựng

Khoa Cơ Khí tham dự Hội thảo nâng cao khả năng khai thác Máy xây dựng