Khoa Cơ khí

Tin tức - Sự kiện

Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy tham quan thực tế Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng
Sinh viên Chuyên ngành CNKT Cơ khí Máy tàu thủy tham quan thực tế Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 về tăng cường hiểu biết thực tế và đào tạo kỹ năng cho sinh viên trong toàn Trường, ngày 07/12/2018 Khoa Cơ khí, Bộ môn Tàu thủy và Thiết bị nổi...

Hội thảo giới thiệu việc làm và hướng nghiệp của Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật...
Hội thảo giới thiệu việc làm và hướng nghiệp của Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật...

Ngày 19/10/2018, tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Công ty Thiết kế tàu biển Daizo Tec - Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo và giao lưu giữa sinh viên Ngành Kỹ...